Koskeljärvi

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Sjölandskap. På himlen mörka moln som avspeglar sig på vattenytan.

Västra Finland, Satakunda
Eura
Areal 18,2 km², Natura 2000 -område (1998), ett riksomfattande skyddsprogram för fågelvatten 1982

Koskeljärvi träsk är internationellt sett ett värdefullt fågelvatten. Träsket är även ett viktigt rekreationsmål, och man kan göra en avstickare dit t.ex. för att skåda fåglar och på vintern skida.

Koskeljärvi träsk är Sydvästra Finlands största stuglösa träsk. Koskeljärvi område representerar en traditionell finsk insjömiljö, då dess stränder är obebodda och i relativt naturligt tillstånd. Området hör till Natura 2000 -nätverket på grund av sina mångsidiga naturtyper och antal av fågelarter som bör skyddas. Till Natura-området hör även Vaaljärvi träsk som ligger väster om Koskeljärvi träsk och Kortesuo myrmark som ligger söder om det.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/koskeljarvi

Kundservice

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Joel Heino, tel: 040 621 06 73

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Koskeljärvis karta i Utflyktskarta.fi.