Kundtjänst och vägledning

 • Informationstavlor i Uhrattu, Härkluoma och Latosaari.
 • Kundtjänst 0206 39 4620 eller e-post: rannikko(at)metsa.fi
   

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Koskeljärvi

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Härkluoma
 • Latosaari
 • Pyhäniemi

Det är förbjudet att göra upp öppen eld när varning för skogsbrand utfärdats.

Dricksvatten

Det finns ingen vattenpost på området.

Avfallshantering

 • Det finns inte avfallskärl på området, dvs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I Härkluoma, Latosaari, Isoluoma, Uhrattu och Pyhäniemi finns det utedass.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

På området finns det fyra skärmskydd, som är belägna i Härkluoma, Laatosaari, Pyhäniemi och Isoluoto. Det är tillåtet att tälta i omedelbar närhet av skärmskydd.

Service för rörelsehindrade

 • I Latosaari finns det en låg avsats för fågelskådning.
 • Till Latosaari skärmskydd kommer en rörelsehindrad person med hjälp av en assistent.