Kundtjänst och vägledning

  • Finlands naturcentrum Haltia Tfn. 040 163 6200 haltia(at)metsa.fi
  • Informationstavlor i Uhrattu, Härkluoma och Latosaari.
 
 

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Koskeljärvi

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

  • Härkluoma
  • Latosaari
  • Pyhäniemi

Det är förbjudet att göra upp öppen eld när varning för skogsbrand utfärdats.

En sommarvy över eldplatsen vid stranden. Invid finns roddbåtar, både på stranden och i vassdungen.

Dricksvatten

Det finns ingen vattenpost på området.

Avfallshantering

  • Det finns inte avfallskärl på området, dvs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I Härkluoma, Latosaari, Isoluoma, Uhrattu och Pyhäniemi finns det torrtoaletter.

Vid skogsbrynet finns en torrtoalett byggd i trä.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

På området finns det fyra skärmskydd, som är belägna i Härkluoma, Laatosaari, Pyhäniemi och Isoluoto. Det är tillåtet att tälta i omedelbar närhet av skärmskydden.

Skärmskydd med eldplatsen i förgrunden. Skog i bakgrunden.

Tillgängliga tjänster

  • I Latosaari finns det en låg avsats för fågelskådning.
  • Till Latosaari krävande tillgängliga skärmskydd fordras assistans.

Utsiktsplats med vy över den vassbevuxna delen av sjön.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi