Friluftsleder och stigar

  • På området finns en ca 4,5 km lång märkt led från Uhrattu till Pyhäniemi skärmskydd.
  • En delvis spångförsedd stig till Latosaari fågeltorn börjar vid Latosaari parkeringsplats.