Friluftsleder och stigar

  • På området finns en ca 4,5 km lång märkt led från Uhrattu till Pyhäniemi skärmskydd.
  • En delvis spångförsedd stig till Latosaari fågeltorn börjar vid Latosaari parkeringsplats.

Skidleder

På vintern slingrar ett ca 9 km långt, med maskin uppkört, skidspår för traditionell stil på Koskeljärvis is. Skidspåret är inte belyst. Under skidturen kan man beundra Koskeljärvis labyrintiska och obebyggda strandlandskap.

Utflyktskarta.fi: Koskeljärvi

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!