Södra Österbotten och Österbotten
Laihela, Kurikka
Areal 33 km², inrättat år 1993

Levaneva myrområde karakteriseras av ett vidsträckt, näst intill ändlöst slättlandskap. Med sina vildmarkslika vidder och stora artrikedom erbjuder den mosaikartade myren utmärkta möjligheter för friluftsliv och naturiakttagelser. Vandraren kan bekanta sig med området på Kurjen kierros- leden (Tranrutten) som går genom Levanevas södra delar, eller genom att klättra upp i fågeltornet och blicka ut över myren. På vandringen kan man övernatta i en ödestuga, en gammal torkria, som finns på det gamla gårdstunet i Särkinen.

Levaneva naturskyddsområde hör till Natura 2000 -nätverket och är Österbottens och Södra Österbottens största myrskyddsområde. Området består av olika element typiska för högmossar, och representerar Kustfinlands högmossenatur då den är som bäst. Myrområdets olika blandtyper gör att artrikedomen i sin helhet är mycket stor. Tack vare sin storlek och placering har området undgått åkerröjning och skogsdikning. Därför har myrnaturen bevarats så gott som orörd till denna dag.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/levaneva

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Levanevas karta i Utflyktskarta.fi.