Kartor över och kommunikationer till Levaneva

Levaneva naturskyddsområde ligger på gränsen mellan Södra Österbotten och Österbotten, ca 60 km sydost om Vasa och ca 40 km väst om Seinäjoki, söder om europaväg 12 (riksväg 3).

Kommunikationer

 

Med bil

Till Levaneva naturskyddsområde kan man ta sig från två ställen, Maalarinmaa och Peräkylä:

 • Till parkeringsplatsen i Maalarinmaa kommer man från Laihia-Jurva-vägen (nr 687).
  • I Kyläinpää viker man av mot söder från E12 (Vasa - Seinäjoki) till väg nr 687. Efter 14 km längs den tar man av åt vänster till Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö. I korsningen finns en skylt till Kurjen kierros-leden (Tranrutten).
  • Då man kommer från Jurvahållet tar man av norrut från väg nr 685 i Pyörni till väg nr 687. Efter 3 km viker man höger mot Kivi- och Levalampi konstsjö.
 • Till parkeringsplatsen i Peräkylä kommer man från Havintie-Tainuskyläntie.
  • I Jokiperä tar man av mot sydväst från E12 (Vasa - Seinäjoki) till Havintie (Tainuskylä). Vägen byter namn i Peräkylä till Tainuskyläntie. Parkeringsplatsen finns på Tainuskyläntie-vägens högra sida, ca 10 km från Jokiperä. Det finns skyltning till parkeringsplatsen.
  • Då man kommer från söder tar man av från Jurva-Koskenkorva-vägen (nr 6880) norrut i Tainuskylä till Tainuskyläntie. Från korsningen är det 4 km till parkeringsplatsen i Peräkylä.

Med allmänna kommunikationer

 • Vardagar kör en buss från Seinäjoki till Jurva via Peräkylä. Den passerar parkeringsplatsen i Peräkylä.
 • På skoldagar kör en buss från Vasa via Laihela till Jurva. Den passerar den väg som leder till Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö. Från korsningen är det 6 km till parkeringsplatsen i Maalarinmaa.
 • Kontrollera tidtabellerna på Matkahuolto (matkahuolto.fi).

Lämpliga startpunkter

 • Man kan komma till Levaneva vandringsled från parkeringsplatserna i Maalarinmaa och Peräkylä. På parkeringsplatserna ryms också en buss.
 • Ledernas startpunkter.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Terrängkarta P331 Jurva, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta nummer 1244 05, 1:20 000. Kartor kan köpas från bl.a. Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
 • Cykelkarta Pyöräily GT2, Länsi-Suomi, 1:200 000. Karttakeskus. Kartor kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Västra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Levanevas karta i Utflyktskarta.fi.