Södra Finland, Södra Karelen, Parikkala 

Areal 445 ha, inrättat 2020

Rördrommens hemlighetsfulla blåsning och nattsångarnas öronbedövande konsert är minnesvärda upplevelser, som man kan pröva på i Siikalahti. Fåglarnas sträck över Östra Finland ger liv och rörelse i Siikalahti från april till november. Under hela året är det möjligt att i Siikalahti iakttaga nästan 200 fågelarter. Under hela dagen är det möjligt att iakta över 100 fågelarter.

Siikalahti är en vik, som håller på att växa igen, i östra delen av Simpelejärvi. Tack vare sin exceptionellt mångfaldiga häckande och flyttande fågelfauna är Siikalahti Finlands värdefullaste fågelsjö. Havsområdena medräknade är det vårt lands tredje bästa fågelvatten. Av landets fågelsjöar är Siikalahti bäst.

Siikalahti är även internationellt en betydande fågelvåtmark. Siikalahtiområdet har restaurerats med stöd av EU:s Natur Life-fond under åren 2001 - 2003. Projektets (www.metsa.fi, på finska) mål har varit att fördröja igenväxningen och öka naturens mångfald på området.

Området förvaltas av Parikkala kommun

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/siikalahti

Kundtjänst

Saimens naturum Riihisaari
Tfn. +358 (0)206 39 5929 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
saimaa(at)metsa.fi
 

En mobiltelefon i handen, på skärmen syns Utflyktskarta.fi. Öppna kartan över Siikalahti på Utflyktskarta.fi.