Instruktioner för att vistas och färdas i Siikalahti

I Siikalahti är det

tillåtet

 • att röra sig till fots
  • Då man rör sig på området är det viktigt att hålla sig till markerade stigar och leder.
 • att röra sig på skidor.

begränsat

 • att göra upp eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp eld då varning för skogs- eller gräsbrand (sv.ilmatieteenlaitos.fi) har utfärdats
  • förbudet gäller inte naturstugans eldpalts med en rökkanal
  • att göra upp eld någon annanstans än vid naturstugans eldplats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att jaga
  • Det är förbjudet att jaga i Siikalahti, som är Finlands viktigaste inlandsmål inom fågelskyddet. Enligt forskningar förbättrar skyddet av fåglarna på ett litet område som Siikalahti även övriga områdens fågelbestånd. I Siikalahti betonas observering och turism. Naturens mångfald främjas med olika skötselåtgärder.
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Det är bra hörbarhet för mobiltelefonerna på Siikalahtiområdet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Högsäsong

 • Fågeltiden börjar i april och fortsätter ända till oktober. Det är naturligtvis mest liv på observationsställena under vår- och höststräcken.
 • Arktika: De största mängderna gäss runt 20.5.
 • Nattsångare: Maj-juni på natten från kl. 23.
 • Trollsländornas högsäsong börjar i slutet av maj.
 • Växter: Lundväxter i maj, våtmarksväxter i juli.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer