Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

  • Vid Siikalahti naturstuga finns det ett kokskjul samt ett bord med bänkar. Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand utfärdats.
  • De närmaste butikerna finns i Parikkala (www.parikkala.fi, på finska) centrum på ca 3 km:s avstånd.

Dricksvatten

  • Bakom naturstugan finns det en brunn på ca 20 m:s avstånd. Det lönar sig att koka vattnet innan man dricker det.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • Det finns en torrtoalett och en handikappanpassad toalett på Siikalahtis parkeringsplats.
  • Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

Tältning

  • På naturstugans gårdsplan finns det möjlighet till småskalig tältning.

Övernattning i omnejden

Service för rörelsehindrade

  • I samband med parkeringsplatsen som finns 300 m från Siikalahtis parkeringsplats mot Kaukola finns det en utsiktsavsats, som även är tillgänglig för rörelsehindrade. Från utsiktsavsatsen kan man höra sången nästan mitt i det bästa partiet av fågelområdet.
  • I samband med Siikalahtis parkeringsplats finns det en handikappanpassad toalett.

Utsiktsavsatsen är belägen på fågelsjöns strand. Bild: Tiina Niikkonen

Övrig service i omnejden

  • De närmaste butikerna, bankerna, bensinstationerna samt den närmaste övriga servicen finns i Parikkala (www.parikkala.fi, på finska) centrum, dit det är ca tre kilometer från Siikalahti.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då skogs- och gräsbrandsvarning är i kraft är det endast tillåtet att göra upp eld på täckta eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarkstugornas och i andra stugors eldstäder. Var mycket försiktig. Märk, att göra upp eld i dessa kan förbjudas lokalt.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Broschyr över utflyktsmålPdf-fil 1.9 MB (julkaisut.metsa.fi)