Langinkoski naturskyddsområde

En bro har byggts över den brusande forsen. På bron finns personer som går mot en träbyggnad som finns på den motsatta stranden.

En man sitter på sin fiskesten, laxsoppan doftar och forsen brusar i sin egen takt. Mannen på stenen är Rysslands kejsare Alexander III, laxsoppan har kokats av kejsarinnan själv, och man lever i slutet av 1800-talet. Den kejserliga fiskestugan byggdes 1889 enligt kejsarens önskemål vid Langinkoski, berömt för sin fiskehistoria. Hit kom kejsarfamiljen varje år. Numera är forsen flugfiskarnas favorit.

Passar för: En intressant kultur- och naturhelhet för hela familjen.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster och Lojo stad.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/langinkoski