Langinkoski naturskyddsområde

Langinkoski. Bild:Evgeni Usov.
Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.
Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/langinkoski.