Södra Finland, Egentliga Tavastland, Tammela
Areal 0,52 km², inrättat 1932

Saari folkpark har redan i årtionden varit ett populärt rekreations- och fritidsställe. Folkparken är värdefull både när det gäller naturen och kulturhistorien. Numera lockar dess mångsidiga natur, fina utsikter och tjänster resenärer i alla åldrar. Området lämpar sig utmärkt för dagsutflykter, i synnerhet för familjer. De breda, lättframkomliga och välmarkerade stigarna, rastplatserna och servicen gör det angenämt för besökarna att bekanta sig med områdets vackra sjö- och åslandskap. Området erbjuder fina möjligheter även till andra aktiviteter än promenader.

Folkparken ligger på åsen Kaukolanharju på ett näs mellan sjöarna Pyhäjärvi och Kuivajärvi, så det är inte bara de vackra åsarna utan också sjöarna och de små klara tjärnarna i naturtillstånd som gör området attraktivt. Saari folkpark är ett mycket populärt badställe på sommaren. Kuivajärvis långgrunda sandstränder faller barnfamiljer och soldyrkare i smaken, medan klarvattensjön Suujärvis djupa strand med bryggor och hoppställningar lämpar sig bättre för lite äldre badare. Dykning och båtliv är också populära aktiviteter på sjöarna.

Saari folkpark består av den egentliga folkparken, som ägs av Forssa stad och Tammela kommun, och av Pirttiområdet, som ägs av stiftelsen Lounais-Hämeen Pirtin säätiö. Området angränsar i norr till ett stort, geologiskt värdefullt åsområde, som är privatägt och fredat enligt naturvårdslagen. På områdets högsta punkt finns det ett utsiktstorn, varifrån man har en hisnande utsikt över omgivande insjöfjärdar och skogar.

Saari folkpark är belägen på Tavastlands sjöplatå

Tavastlands sjöplatå är en vildmarkslik pärla i naturen mitt i Tavastland och relativt nära Finlands livligaste stadskärnor. Tavastlands sjöplatå erbjuder utflyktsmål för många olika slag av naturaktiviteter - bekanta dig med sjöplatåns övriga utflyktsmål:

Området förvaltas av Tammela kommun.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/saari

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Saaris karta i Utflyktskarta.fi.