Instruktioner för att vistas och färdas i Saari folkpark

I Saari folkpark är det

tillåtet

 • att med stöd av allemansrätten färdas till fots, på skidor eller med cykel på områden i naturtillstånd om detta inte skadar miljön
 • att plocka bär och svamp och att plocka blommor som inte är fridlysta
 • att bada och meta på sommaren, och att pilka och röra sig på isen på vintern

begränsat

 • att göra upp eld, vilket är tillåtet endast vid skärmskyddet och på de anvisade eldplatserna
 • att övernatta, vilket är tillåtet endast tillfälligt i skärmskyddet på Kuivajärvis strand
 • att fiska

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
 • att låta sällskapsdjur springa lösa
 • att störa eller skada djurs bon och ungar
 • att fälla eller skada levande träd, att ta torra eller kullfallna träd, ris eller mossor
 • att använda motorfordon
 • att skräpa ner eller att förstöra friluftsanordningar

Därtill gäller på naturskyddsområdena:

 • På fredade naturskyddsområden bör man ta särskilt väl i beaktande den intakta naturen och lokalbefolkningens hemfrid
 • Det är tillåtet att röra sig endast längs stigarna
 • Det är förbjudet att slå läger och göra upp eld
 • Det är förbjudet att samla in örter och gräs
 • Orienterings- och terrängtävlingar är förbjudna
 • Det är förbjudet att arrangera friluftssammankomster och -fester

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Högsäsong

 • På midsommaren anordnas en traditionell midsommarfest i Saari folkpark, och då tar man upp en avgift för att komma till området.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).