Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • De vandringsleder som går runt Suujärvi och längs Kuivajärvis strand börjar vid områdets huvudparkering vid sjöstranden.
 • Vid utsiktstornets parkeringsplats börjar de vandringsleder som går mot åsskyddsområdet.

Träbro i skogen.

Naturstigar

 • Naturstigen, 2,7 km, börjar vid huvudparkeringen och den presenterar områdets natur och dess särdrag. Leden är en välmarkerad, lättframkomlig rundslinga, som går i jämn terräng. Hälften av stigen följer Kuivajärvis strand och resten av den går genom skogen tillbaka till parkeringsplatsen. Leden är bred och grusbelagd och lämpar sig också för dem som rör sig med barnvagn eller rullstolsbundna med assistent.
  • Service: Det finns rastplatser samt en eldplats och ett skärmskydd vid leden.
  • Förbindelser: Naturstigen följer delvis samma rutt som den längre leden (3,4 km).

Rundslingor

 • Rundslingan runt Suujärvi, 3,4 km, börjar vid huvudparkeringen. Det finns ställvis höga backar längs leden. Leden är huvudsakligen lättframkomlig, men på Suujärvis sydvästra strand är den stenig. Man kan undvika den steniga sträckan genom att välja en omväg längs asfaltvägen upp till backens krön. Leden är markerad men skyltar.
  • Service: Det finns ett skärmskydd samt eld- och rastplatser utmed leden. Informationstavlorna är på finska.
  • Sevärdheter: Vid leden finns det bl.a. en gammal dragränna för timmer genom en ås mellan sjöarna Määrlammi och Suujärvi.
  • Förbindelser: Leden följer delvis samma rutt som naturstigen.

Övriga leder

Kanotleder

 • Loimijoki kanotled, börjar från Liesjärvi och går längs ån Turpoonjoki till Kuivajärvi, där den passerar Saari folkpark. Sedan fortsätter leden längs ån Loimijoki genom Forssa och Loimaa ända ut i Kumo älvs vattensystem och Alastaro. Leden är sammanlagt 250 km lång då man inkluderar biflöden. Etappen Liesjärvi - Forssa går att färdas med kajak och kanot och är rätt enkel att paddla, speciellt från Liesjärvi till Pyhäjärvi, men det finns dock några små strömställen. Utmed leden finns det ett par dammar med kanotlyft. I Vieremänkoski i Forssa finns det ett farligt, stenig fors, som man också bör bära kanoten förbi!
  • Service:
   • Rastplatser: I Liesjärvi och Saari folkpark skärmskydd, i Turpoo by programtjänster och matställe. I Porras by finns ett café, i Saari folkpark en restaurang samt efter Saari sund ett campingområde, inkvartering och matställe, i närheten av Tammela centrum matställen och inkvartering, i Forssa inkvartering och matställen.
   • Det finns även andra platser att ta i land utmed leden. Landstigningsplatserna och övrig service framgår av friluftskartan över Tavastlands sjöplatå.
  • Kartor: