Södra Finland, Nyland
Hangö
Landareal 32 ha, havsområde 153 ha, inrättat 1990.

På Uddskatans naturskyddsområde kan man bekanta sig med den havsnära naturen, blicka ut över Finska viken och följa Salpausselkä åsen tills den dyker ner i havet. På området kan man se tydliga spår av istiden, långa sten- och sandstränder samt släta, vackert slipade klippor. 

Hangö udds spets är skyddsplats för mången hotad art och en viloplats för fåglarna. Området erbjuder en utmärkt möjlighet till fågelskådning och forskning.

På Uddskatans naturskyddsområde är det endast tillåtet att röra sig längs markerade leder.

Uddskatan och Tulluddsområdet är den sydligaste punkten på Finlands fastland. Uddskatans vattenområde med stränder fridlystes som ett värdefullt fågelobjekt redan år 1933. Det nuvarande naturskyddsområdet Uddskatan inrättades år 1990, och det är en del av objektet Tulluddens fågelskyddsområde (environment.fi) som ingår i Finlands Natura 2000-nätverk. Särskilt områdets torrängs- och sandartbestånd är unika och deras skydd främjas genom många vårdåtgärder.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/uddskatan

Kundservice

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Joel Heino, tel: 040 621 06 73

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Uddskatans karta i Utflyktskarta.fi.