Uddskatans läge i Finland © Forststyrelsen 2011Södra Finland, Nyland
Hangö (www.hango.fi)
Landareal 32 ha, havsområde 153 ha, inrättat 1990.

På Uddskatans naturskyddsområden kan man bekanta sig med den havsnära naturen som formats av Finska vikens kust och Salpausselkä. Hangö udds spets är skyddsplats för mången hotad art och en viloplats för fåglarna. Området erbjuder en utmärkt möjlighet till fågelskådning och forskning.

På Uddskatans naturskyddsområde är det endast tillåtet att röra sig längs markerade leder.

Uddskatan och Tulluddsområdet är den sydligaste punkten på Finlands fastland. Uddskatans vattenområde med stränder fridlystes som ett värdefullt fågelobjekt redan år 1933. Det nuvarande naturskyddsområdet Uddskatan inrättades år 1990, och det är en del av objektet Tulluddens fågelskyddsområde som ingår i Finlands Natura 2000-nätverk. Särskilt områdets torrängs- och sandartbestånd är unika och deras skydd främjas genom många vårdåtgärder.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.
Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/uddskatan.