Ankomst till Uddskatan

 


 

 

Uddskatans och Tulluddens naturskyddsområden ligger i spetsen av Hangö udd, så långt söderut på det Finska fastlandet du kan komma, sydväst om Hangö centrum. På området är det endast tillåtet att röra sig längsmed stigarna.

Med allmänna kommunikationer

  • Man kan komma till Hangö stad med buss (matkahuolto.fi) och tåg (vr.fi) från olika håll i Finland. Från Hangö busstation är det drygt 2 km till parkeringen vid Frihamnen 1. Naturstigen ut till Uddskatan och Tulluddens naturskyddsområde börjar ca 400 meter från den stora parkeringsplatsen.

Med bil

  • Man kan köra till Hangö längs Hangö-Hyvingevägen (riksväg nr 25). Vägen byter namn till Sandövägen i stadsområdet. Genom att köra genom Hangö längs Esplanaden kommer man till parkeringsplatsen vid Frihamnen 1. Från parkeringen är det ca 400 meter till naturstigens början.

Med cykel

  • Hangö udd och områdena på dess södra kust är utmärkta mål för cykelutflykter. En mindre trafikerad väg än riksväg 25 är den gamla vägen till Hangö som bland annat går förbi Dagmarspark och Täktom. Unna dig en paus på vägen och besök de vackra områdena, du kommer inte att ångra dig. Fortsätt sedan söderut. En rutt som också är sevärd följer Hangö stads strandvägar. Mera information om vackra cyckelrutter i regionen hittar ni här (visithanko.fi).

Lämpliga startpunker

  • Naturskyddsområdets parkering är belägen i norra delen av Frihamnen (Frihamnen 1, Hangö). Till naturstigens början är det ca 400 meter från parkeringsplatsen.

Vinter. En stor träkonstruktion, en port. Två besökare går genom porten på vägen till Tulluddens naturstig.