Malla naturreservats ritade emblem. Inuti det ovala emblemet finns en alpigelkottspinnare avbildad. Längs emblemets yttre kant löper texten Malla naturreservat på finska och på samiska.
Norra Lappland
Enontekis
Areal 31 km², inrättat år 1938.
 

Malla naturreservat ligger i Kilpisjärvi i Enontekis, intill bergskedjan Skanderna i Lapska armens nordvästra hörn. Mallafjällen reser sig direkt från sjön Kilpisjärvis strand. Den här fjällgruppen fredades första gången redan under den ryska tiden, år 1916. Området blev ett naturreservat år 1938, snart efter att Finland blivit självständigt. Malla naturreservat är ett unikt område med sin unga geologi och kalkrika jordmån, som lett till att många sällsynta fjällväxter trivs på området.

Rekreationen i naturreservaten har begränsats för att trygga naturskyddet men på somrarna kan man bekanta sig med Malla naturreservat genom att vandra längs den markerade vandringsleden. På vintern får man fritt göra skidturer på området. Det går en vandringsled över Mallafjällen, från Kilpisjärvi by till Treriksröset. Även den 800 km långa Nordkalottleden följer denna rutt en sträcka. Nordkalottleden startar från Kvikkjokk i Sverige, går via Kilpisjärvi och Halti till Kautokeino i Norge.

Kilpisjärvitrakten hör till Finlands storfjällsområde, och förhållandena där är arktiskt stränga året om. Fjällen i Yliperä lockar vandrare, fiskare och skidåkare, men en oerfaren vandrare bör inte söka sig till ödemarken, åtminstone inte ensam eller med otillräcklig utrustning. Servicen i Kilpisjärvi by är god nuförtiden, och friluftsmöjligheterna i byns närhet gör att man kan få imponerande naturupplevelser också under en dagsutflykt. På vintern är Kilpisjärvitrakten populär inte bara bland finska utan också speciellt bland norska turister.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/malla

Kundtjänst

Kilpisjärvi naturum
Tfn 0206 39 7990
kilpisjarvi(at)metsa.fi

Fjäll-Laplands naturum
Tfn 0206 39 7950
tunturi-lappi(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Mallas karta i Utflyktskarta.fi.