Siilaskoski

Längs den vandringsled som för till Malla naturreservat finns en bro över ån Siilasjoki. Ån rinner från Siilasjärvi till Kilpisjärvi. Siilasjärvi ligger 484 meter ovanför havsytan och på en vattendelare. Siilasjärvi hör till Könkämäeno avrinningsområde, så dess vatten rinner via Könkämäeno till Muonio älv och Torne älv och vidare ut i Bottniska viken.

En strömmande älv. I bakgrunden en sjö och fjäll.

 

Pikku-Malla

Fjället Pikku-Mallas topp ligger 738 m över havsytan och 265 m högre än Kilpisjärvis yta. Det går en vandringsled upp till Pikku-Mallas topp, där man kan beundra der omgivande lanskapet med bland annat fjället Saana, Kilpisjärvi och fjällen på svenska sidan av gränsen.

Vattenfallet Kitsiputous

Vattenfallet Kitsiputous ligger intill den vandringsled som går till Treriksröset. Vattenfallet har sin början på fjället Iso-Malla. Till vintern förvandlas vattenfallet till ett mäktigt isfall.

Treriksröset

Treriksröset, dvs. Sveriges, Finlands och Norges gemensamma gränsröse, ligger ca 11 km västerut från Kilpisjärvi by. Man kommer till gränsröset längs en vandringsled, som går genom Malla naturreservat, eller med båten Malla, som går från Kilpisjärvi by till Koltalahti. Från Koltalahti är det knappa tre kilometer att vandra till Treriksröset. Guohkkemašjávri / Kuohkimajärvi öde- och reserveringsstugor ligger på några hundra meters avstånd från gränsröset.

Ett sjölandskap öppnar sig bakom treriksröset, i bakgrunden finns fjäll.

Sjön Goldajärvi

Sjön Goldjärvi vid Treriksröset är en sällsynt bifurkationssjö, vilket betyder att sjöns vatten rinner ut i två riktningar. Vattnen från Goldajärvi rinner ut dels i Kilpisjärvi, dels i Lyngenfjorden vid Ishavet i Norge.