Kundtjänst och vägledning

 • Kilpisjärvi naturum i Kilpisjärvi
  • Information om områdets natur, friluftsliv och service
  • Försäljning av tillstånd, kartor, böcker och souvenirer
 • Fjäll-Lapplands naturum i Hetta, Enontekis
 • Informationstavlorna i Malla naturreservat är på finska, engelska, nordsamiska och norska.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Restauranger och butiker

Stugor

 • Det är bäst att laga mat med eget friluftsköket.
 • I Kuohkimajärvi öde- och reserveringsstugor finns det en gasspis och en kamin för matlagning. Ved avsedd för kaminer i stugorna får inte tas med till lägereldar. Det är förbjudet att göra upp eld i Malla naturreservat.

Dricksvatten

 • Vattnet på området är i allmänhet drickbart, men under den hetaste sommartiden lönar det sig att koka vattnet.
 • Läs dricksvattentipsen på Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i terrängen på området, så avfallshanteringen ligger på var och ens eget ansvar. Detta innebär, att var och en tar ansvar för sitt eget avfall genom att föra bort det ur terrängen och till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mera om Skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Vid Guohkkemašjávri / Kuohkimajärvi öde- och reserveringsstuga finns det en ekotoalett.

Övernattning

Tältning

 • Det är förbjudet att övernatta i Malla naturreservat. Man får slå upp ett tält på Kuohkimajärvi ödestugas gårdstun.

Öde- och reserveringsstugor

 • Man får övernatta en till ett par nätter i ödestugan, mer information finns på webbsidorna om ödestugorna.
 • Man får reservera en sovplats i reserveringsstugan för högst två nätter.
 • Kuohkimajärvi ödestuga
  • I närheten av Treriksröset, på Kuohkimajärvis nordöstra strand på ca 100 meters avstånd från norska gränsen.
 • Kuohkimajärvi reserveringsstuga
  • I närheten av Treriksröset, på Kuohkimajärvis nordöstra strand på ca 100 meters avstånd från norska gränsen.

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Man kan röra sig med rullstol i Kilpisjärvi naturum. I naturumet finns det en tillgänglig toalett. Det finns inga tillgängliga tjänster längs vandringslederna.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.