Instruktioner och regler för Malla naturreservat

En stig i ett somrigt fjälllandskap.

 

Malla naturreservat har inrättats speciellt med tanke på naturskydd och forskning. Rörelse på området är begränsad.

Sommartid kan naturreservatet endast besökas till fots och bara längs en markerad vandringsled. Det krävs ett skriftligt tillstånd, som kan ansökas från Forststyrelsen, om man önskar vistas i Malla naturreservat utanför den markerade vandringsleden under den snöfria tiden av året. På vintern får man fritt åka skidor på området, men det är förbjudet att åka snöskoter eller hundspann.

Respektera naturen
Röra sig i naturreservatet
Sällskapsdjur
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Andra regler och anvisningar
Årstid
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Malla naturreservat styrs bland annat av:

Vi respekterar alltså bestämmelserna när vi agerar och rör oss i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Respektera regler och dela inte innehåll online, om det bryter mot natureservatets regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar ska alltid vara kopplade.

Röra sig i naturreservatet

I Malla naturreservat är det förbjudet att färdas på annat sätt än till fots eller på skidor. På sommaren är det förbjudet att avvika från den markerade vandringslederna. Terrängcykling är förbjudet. Det är också förbjudet att åka snöskoter eller hundspann i Malla naturreservat.
Om man korsar riksgränserna, bör man ta i beaktande att man inte får ha med sig något resgods som ska tullbehandlas. Den som planerar att gå över gränsen med hund bör i god tid före vandringen ta kontakt med Tullen (tulli.fi). Om du vill ta med din hund eller katt till Sverige måste du anmäla djuret till Tullverket (tullverket.se). Export och import av hundar över gränserna mellan Norge och Sverige är noga reglerat. Information om vaccinationer, avmaskningar och pass för sällskapsdjur som hunden behöver finns på Livsmedelsverkets webbplats (ruokavirasto.fi/sv).

Slå läger

Det är tillåtet att tälta bara i närheten av Kuohkimajärvi ödestugan. När du planerar att slå läger med en stor grupp på över 10 personer ska du anmäla det till Forststyrelsen (metsa.fi).

Göra upp eld

Det är förbjudet att göra upp öppen eld i Malla naturreservatet.

Skräpfritt friluftsliv

Vid Guohkkemašjávri / Kuohkimajärvi öde- och reserveringsstugor finns det ekopunkt. Trots detta hoppas man att vandrarna för bort sitt eget avfall från terrängen.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.
Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett.

Det är förbjudet att skräpa ner.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Fiska är förbjudet i Malla naturreservatet.

Plocka bär, svamp eller växter

Det är förbjudet att plocka bär, svamp och växter i Malla naturreservatet.

Andra regler och anvisningar

Agera hållbart och använd ved och gas sparsamt. All ved och gasflaskor hämtas från hundratals kilometer bort.
Verksamheten i Malla naturreservatet regleras av Ordningsstadgan för Malla naturreservat (pdf 0,4 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska) och anvisningar för användning av skyddade områden. För annan verksamhet behövs Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd:  forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).
Användningen av Forststyrelsens leder och friluftsanordningar i företagsverksamhet är alltid avgiftsbelagd.

Årstid

I mars värmer solen på dagen men det kan vara kallt på morgonen efter nattens frost. Snötäcket är som tjockast, ställvis är snödjupet över en meter. Det bästa föret med tanke på skidåkning i Lapska armen är i april. I maj börjar smältvattnet i fjällen ofta rinna. I slutet av maj kan det vara svårt att röra sig i fjällområdet.

Snön i fjällbjörkskogen smälter i juni, men på fjället finns det ställvis metervis med snö kvar. Det är svårt att röra sig i terrängen då och den rikliga vattenmassan i vattenfallet Kitsiputous skär ofta av vandringsleden till Malla naturreservatet. Smältvattnen som rinner ner för fjällsluttningarna gör stigarna våta och känsliga för slitage. Forststyrelsen önskar att vandrarna tar detta i beaktande när de planerar tidpunkten och rutten för en utflykt.
Först i juli lönar det sig att söka sig till fjällen i Lapska armen för att beundra blomsterprakten. Nu är myggorna som rikligast, men uppe på kalfjället är myggen ett mindre problem än vid trädgränsen.

Höstfärgerna är som vackrast under andra veckan i september och pågår efter det i ett par veckor. Ibland kan träden fälla löven i förtid på grund av höststormar. Den första snön brukar falla i september och färga de avlägsnaste fjälltopparna vita.

Januari är den kallaste månaden av året, medeltemperaturen är -13,6 grader. I februari börjar solen redan ge lite ljus, men perioder med mer än 20 köldgrader kan räcka flera dagar. Vinterturer och övernattning i terrängen kräver grundlig planering och ändamålsenlig utrustning för att lyckas.

Högsäsong

De populäraste friluftsmånaderna är från slutet av mars till slutet av april på vårvintern samt sommaren och hösten från juli till mid september.

Förbjudna aktiviteter

 • att avvika från de markerade vandringslederna
 • att färdas på annat sätt än till fots eller på skidor
 • cykla i terrängen
 • att skräpa ner
 • att skada växtligheten samt jordmånen och berggrunden
 • att störa eller skada djur
 • att jaga och att fiska
 • att plocka bär och svamp och att ta växter, djur eller delar av dem
 • att låta sällskapsdjur gå lösa
 • att slå läger och att göra upp öppen eld
 • att låta renar beta på området
 • all verksamhet som förändrar eller stör naturen, landskapet eller den övriga omgivningen
 • att använda motorfordon
 • att åka hundspann
 • Det är förbjudet att flyga drönare i områden med begränsningar i rörelsefriheten samt i för fåglar viktiga häckningsområden, t.ex. branta klippor i fjällen, öar, skär och havsvikar där det häckar fågelkolonier och fåglars viktiga rastplatser. Det är förbjudet att störa ryggradsdjur i naturskyddsområden, och av denna orsak kan det vara förbjudet att flyga drönare även på andra ställen än de ovan nämnda.

Säkerhet

 • Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (sv.ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.
 • När man rör sig i Malla naturreservat bör man ta med sig en karta, en kompass och ordentlig friluftsutrustning. Kom ihåg att vädret slår om mycket snabbt i fjällen och det kan snöa också på sommaren.
 • Säsongsförändringar bör beaktas vid planeringen av vandringen. Som huvudregel är sommarrutten synlig och kan vandras från omkring slutet av juni till september. På vintern kanske rutten inte är markerad alls.
 • Innan man beger sig iväg lönar det sig att bekanta sig med tipsen om miljö och turplanering i Friluftslivets ABC.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mallaleden i naturreservatet är delvis spångad. Trots det behöver man ordentliga skodon med tanke vädret. På sommaren kan det finnas rikligt med mygg, och det är bäst att ha skydd mot myggen med sig. Mallaleden korsar floder utan broar, så vandrare måste vara beredd att vada.
 • Mobiltelefonernas hörbarhet varierar i Malla naturreservat. Före utflykten kan du undersöka din egen telefonoperatörs täckningskarta. Läs mer om mobiltelefonens täckning.
 • Kom ihåg att lämna upplysningar om dig själv, ditt färdmeddelande till dina vänner och släktingar eller ditt övernattningsställe.
 • Friluftslivets ABC:

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.