Instruktioner och regler för Malla naturreservat

En stig i ett somrigt fjälllandskap.

 

Instruktioner för den som vistas och rör sig i Malla

Ta i beaktande när du rör dig på området

 • Naturreservaten har inrättats speciellt med tanke på naturskydd och forskning. Det krävs ett skriftligt tillstånd, som kan ansökas från Forststyrelsen, om man önskar vistas utanför de markerade vandringslederna under den snöfria tiden av året. På vintern får man fritt åka skidor på området, men det är förbjudet att åka snöskoter. Användningen av Malla naturreservat styrs med hjälpav reservatets ordningsstadga (julkaisut.metsa.fi, på finska).
 • I Malla naturskyddsområde är det tillåtet

  • att röra sig till fots längs markerade vandringsleder
  • att åka skidor då det finns ett snötäcke
  • att övernatta i Kuohkimajärvi öde- eller reserveringsstuga
  • att tälta på Kuohkimajärvi ödestugas gårdstun.
 • I Malla naturskyddsområde är det förbjudet

  • att avvika från de markerade vandringslederna
  • att färdas på annat sätt än till fots eller på skidor
  • cykla i terrängen
  • att skräpa ner
  • att skada växtligheten samt jordmånen och berggrunden
  • att störa eller skada djur
  • att jaga och att fiska
  • att plocka bär och svamp och att ta växter, djur eller delar av dem
  • att låta sällskapsdjur gå lösa
  • att slå läger och att göra upp öppen eld
  • att låta renar beta på området
  • all verksamhet som förändrar eller stör naturen, landskapet eller den övriga omgivningen
  • att använda motorfordon

Malla naturreservats ordningsstadga (julkaisut.metsa.fi, på finska) i sin helhet.

Gränsövergång

 • I Kilpisjärvi trakten korsar lederna riksgränserna flera gånger och på dessa ställen bör man ta i beaktande att man inte får ha med sig något resgods som ska tullbehandlas. Den som planerar att gå över gränsen med hund bör i god tid före vandringen ta kontakt med Tullen (tulli.fi). De nödvändiga vaccinationerna och intygen får man information på Livsmedelssäkerhetsverkets webbsidor (evira.fi).

Användningen av Forststyrelsens tjänster är avgiftsbelagd för företag

Om en företagare regelbundet tar sina kunder till resmål som underhålls av Forststyrelsen, är det avgiftsbelagt (metsa.fi). Användningsavgiften är (1,5 € + moms / kund / dag). Användningsavgifter betalas i förskott via webbutiken Eräluvat.fi. Fakturering kan avtalas med kontraktsföretag på säsongsbasis.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden i Malla naturreservat radioskugga. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet och utrustning

 • När man rör sig i Malla naturreservat bör man ta med sig en karta, en kompass och ordentlig friluftsutrustning. Kom ihåg att vädret slår om mycket snabbt i fjällen och det kan snöa också på sommaren.
 • Innan man beger sig iväg lönar det sig att bekanta sig med tipsen om miljö och turplanering i Friluftslivets ABC.
 • Mallaleden i naturreservatet är delvis spångad. Trots det behöver man ordentliga skodon med tanke vädret. På sommaren kan det finnas rikligt med mygg, och det är bäst att ha skydd mot myggen med sig.
 • Lämna färdmeddelande till personalen i Kilpisjärvi naturum eller där du övernattar innan du beger dig iväg.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Årstid

Höstlika fjäll.

I mars värmer solen på dagen men det kan vara kallt på morgonen efter nattens frost. Snötäcket är som tjockast, ställvis är snödjupet över en meter. Det bästa föret med tanke på skidåkning i Lapska armen är från april till mitten av maj.

Snön i fjällbjörkskogen smälter i juni , men på fjället finns det ställvis metervis med snö kvar. Det är svårt att röra sig i terrängen då. Smältvattnen som rinner ner för fjällsluttningarna gör stigarna våta och känsliga för slitage. Forststyrelsen önskar att vandrarna tar detta i beaktande när de planerar tidpunkten och rutten för en utflykt.

Först i juli lönar det sig att söka sig till fjällen i Lapska armen för att beundra blomsterprakten. Nu är myggorna som rikligast, men uppe på kalfjället är myggen ett mindre problem än vid trädgränsen.

Höstfärgerna är som vackrast under andra veckan i september och pågår efter det i ett par veckor. Ibland kan träden fälla löven i förtid på grund av höststormar. Den första snön brukar falla i september och färga de avlägsnaste fjälltopparna vita.

Januari är den kallaste månaden av året, medeltemperaturen är -13,6 grader. I februari börjar solen redan ge lite ljus, men perioder med mer än 20 köldgrader kan räcka flera dagar. Vinterturer och övernattning i terrängen kräver grundlig planering och ändamålsenlig utrustning för att lyckas.

Högsäsong

De populäraste friluftsmånaderna är april och maj på vårvintern samt augusti.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer