Mobiltelefonens hörbarhet

Även om det mobila telefonnätet i Finland är täckande, kan det finnas områden med radioskugga. På vissa ställen förekommer det störningar och ibland kan kontakt inte fås överhuvudtaget. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

Kontrollera mobilnätets hörbarhet hos din telefonoperatör innan du beger dig på tur.

Läs mer