Kartor och kommunikationer för vandrare i Norge

Kartor

Den användbaraste kartan för friluftsliv i Norge är Turkart -friluftskartserien (1:25 000 - 1:10 000). En annan nyttig kartserie är den topografiska kartan M711 (1:50 000) som tagits fram av Statens Kartverk.

Elektroniska kartor

Försäljningsställen för kartor

Kollektivtrafik

Kom ihåg då du åker med egen bil, att bilfärjorna är avgiftsbelagda.