Tältkåtor och tältbastur

Tältkåtor och tältbastur har blivit vanligare under de senaste åren, och på dem tillämpas reglerna som gäller när man slår läger.

I nationalparker och andra statliga naturskyddsområden där det är tillåtet att slå läger endast på underhållna rast- och eldplatser som markerats ut på kartan och i terrängen, är det i regel möjligt att använda tältkamin eller annan eldstad på markerade platser med egen, medhavd ved. Det finns dock undantag, så de områdesspecifika reglerna ska kontrolleras på förhand på sidan med Instruktioner och regler om utflyktsmålet. 

I de avlägsna delarna av de stora nationalparkerna, ödemarksområdena och andra statliga områden där det är fritt att slå läger tillfälligt är det i regel möjligt att använda tältbastu och eldstaden i en tältkåta med egen ved. På statens marker i Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen kan man dessutom använda torra grenar, ris och små trädrötter för att elda i eldstaden. Detta gäller dock inte på mindre än en halv kilometers avstånd från en underhållen eldplats.

En del eldstäder är till sin konstruktion jämförbara med öppen eld. Bestämmelserna och anvisningarna om uppgörande av öppen eld tillämpas då på dem. Den som använder en eldstad ska också ta hand om askan och hantera den på ett brandsäkert sätt. Den som tänkt bada bastu ska ha med sig stenar till tältbastun, de får alltså inte samlas in på plats. Halvplutonstält och andra större tält med eldstad hör ofta ihop med evenemang och för att använda sådana för att slå läger krävs en evenemangsanmälan. 

Beakta följande när du slår läger: