Årstiderna

I Finland får vi njuta av fyra årstider. Naturens färgsprakande höstskrud väcker förundran i norra Finland och vårens blomsterprakt i lundarna i södra delen av vårt land förtjusar. Vårens skira grönska övergår i mörkare nyanser under sommaren, innan hösten sätter färg på naturen och snön till slut lägger sig över landskapet som ett vitt täcke. När våren sedan kommer ljuder flyttfåglarnas läten än en gång runt om i Finland.

Ett vinter- och ett sommarlandskap från Helvetinjärvi bredvid varandra.

Temperaturskillnaderna kan vara stora i landets olika delar till följd av Finlands nord-sydliga utsträckning. I Lappland är föret perfekt för skidåkning under vårvintern, samtidigt som vårens första blommor redan står i knopp i södra Finland. I norra Finland börjar våren och sommaren cirka en månad senare än i söder. På motsvarande sätt kommer också hösten och vintern cirka en månad tidigare till Lappland.

På den här sidan hittar du samlad statistik med anknytning till årstiderna för några nationalparker på olika håll i Finland. Alla år är ändå inte varandra lika, utan variationer förekommer årligen.

Årstiderna markeras av de så kallade termiska årstiderna, som definieras enligt medeltemperaturerna under ett dygn. I Finland är vintern den längsta termiska årstiden och våren den kortaste.

I Finland fastställs växlingen mellan de termiska årstiderna traditionellt på följande sätt:

  • våren börjar när dygnets medeltemperatur permanent ligger över 0 grader
  • sommaren börjar när dygnets medeltemperatur permanent ligger över +10 grader
  • hösten börjar när dygnets medeltemperatur permanent ligger under +10 grader
  • vintern börjar när dygnets medeltemperatur permanent ligger under 0 grader

Årstiderna i genomsnitt

En tabell över årstidernas startdatum.

Källa: sv.ilmatieteenlaitos.fi
 

Våren

Det sägs att naturen vaknar på våren. Efter den långa vintern är ett tydligt vårtecken att flyttfåglarna återvänder till sina häckningstrakter (www.birdlife.fi, på finska). De arktiska sjöfåglarnas flyttning är ett stort och imponerande skådespel, som varje år samlar fågelentusiaster exempelvis vid Finlands södra och sydöstra kust.

Under våren smälter snön, älvarnas flöde tilltar och isarna går upp. Normalt orsakar snösmältningen de största översvämningarna.

Vårflödet i genomsnitt

En tabell över vårflodens startdatum vid Forstyrelsens olika destinationer.

Källa: paikkatieto.ymparisto.fi (på finska)


Tillfällen till fritidssysselsättningar på våren

En person tittar på fåglar vid Kauhaneva-Pohjakangas myrlandskap.
 

Sommaren

Under sommaren njuter vi av ljuset och värmen. De långa sommardagarna lockar till utevistelse, båtliv, fiske och bärplockning. I Finlands nordligaste by, Nuorgam, är det midnattssol (alltså polardag) i 74 dagar. Under den tiden försvinner solen aldrig helt under horisonten.

Skogsbärens blomning och mognad i genomsnitt

En tabell över skogsbärens blomningstid och mognadstid vid Forstyrelsens olika destinationer.

Källa: www.metla.fi och www.luke.fi


Tillfällen till fritidssysselsättningar på sommaren

Två glada barn lutar sig mot bryggans kant och plaskar i vattnet.
 

Hösten

Under hösten bjuder naturen på sparkande färgprakt både i träden och på marken. Höstfärgerna dämpas om sommaren är regnig och kall. Lappland är ett populärt mål bland vandrare under den färgsprakande höstsäsongen. I de nordligaste delarna av Lappland är höstens färger som vackrast kring den andra veckan i september. Under hösten plockas svamp för hela vinterns behov.

En svampkalender, där man får information om den bästa tiden att plocka olika svampar.

Källa och bild: www.ruokatieto.fi


Tillfällen till fritidssysselsättningar på hösten

En person med stavar står i ett höstlandskap på Ylläs-fjäll.
 

Vintern

Vintern i Finland är lång, mellan fyra och sex månader beroende på var i landet man befinner sig. Vintersäsongen domineras av snötäcket. Tidpunkterna när den första snön faller och den sista smälter varierar, här presenteras de genomsnittliga tidpunkterna.

Snöstatistiken i genomsnitt

En tabell över snöstatistiken från Forstyrelsens olika destinationer.

Källa: sv.ilmatieteenlaitos.fi

Tillfällen till fritidssysselsättningar på vintern

Två personer med snöskor i ett soligt vinterlandskap i Rokua nationalpark.