Båtliv och segling

Under tre årstider erbjuder båtliv och segling fantastiska naturupplevelser, rejält med frisk luft och motion mitt i Finlands vackraste och mest varierande natur. Man kan börja på skyddat vatten och gå över till öppnare vatten ju mera erfaren man blir. Kom och njut av de fantastiska landskapen i våra havsnationalparker och av dofterna av det öppna havet, eller besök vattnen där saimenvikaren håller till! 

Båtar i en liten hamn i skärgården.

Säkerhet

Den viktigaste säkerhetsutrustningen när man rör sig med båt är båtförarens sunda förnuft och omdöme, eftersom man oftast rör sig ganska långt från civilisationen när man är ute med båt. Ansvaret för båten och säkerheten för dem som är med ligger på den som fungerar som kapten och båtens ägare eller innehavare.

Båten ska också vara säker, och ska ha obligatorisk skyddsutrustning, såsom flytvästar, åror eller paddel, ankare med lina, öskar, nödavbrytare, nödsignalsutrustning och beroende på motorns storlek också en brandsläckare samt tillräckligt med bränsle. Genom att besikta båten regelbundet hjälper man till att främja säkerheten.

Kom också ihåg att det alltid är bäst att röra sig på vattnet nykter! Alla som rör sig på vattnet bör ha det riksomfattande sjöräddningsnumret sparat i sin mobiltelefon: 02 94 1000. När man rör sig på havet kan man ringa två olika nummer i en nödsituation: sjöräddningens larmnummer 0294 1000 eller det nationella nödnumret 112. Läs också säkerhetsanvisningar till sjöss.

Båtar

Olika vattendrag och varierande väderförhållanden ställer krav både på båtförare och båt. Havsområden och stora insjöfjärdar kan också under vackra sommardagar plötsligt bli utmanande. Där är det säkrast att röra sig med tillräckligt sjödugliga båtar, medan det i mindre vattendrag räcker med mindre båtar.

De som saknar båt kan njuta av båtliv genom att nyttja offentlig sjötrafik, såsom förbindelsebåtarna i skärgården. Många kommuner och privata båtföretagare ordnar förbindelsetrafik och båtskjutsar. Man får röra sig på vattenområdena enligt allemansrätten I nationalparker ska man dessutom beakta parkens ordningsregler som till vissa delar avviker från allemansrätten. Det kan till exempel finnas ett vattenområde, en sjö eller ett skär med begränsad rörlighet i parken.

Planering och väder 

Särskilt när man ska på längre båt- och segelutflykter är det viktigt att planera i förväg. Man ska bland annat beakta den tid man har tillgång till och båten man ska använda, det rådande vädret och var det finns lämpliga hamnar. Planen kan naturligtvis ändras under resans gång, men den skapar ändå riktlinjer för äventyret.

Ute på vattnet upptäcker man och upplever förändringar i vädret mycket tydligare än annars. En blåsig och regnig eftermiddag kan plötsligt förvandlas till en bländande vacker och lugn solnedgång. Ska man röra sig på vattnet måste man aktivt följa med vädret och väderprognoserna. Det lönar sig inte att ge sig ut i dåligt väder, men man kan hamna i det, så det är bra att ta sig tid att planera utflyten och rutten!

Hamnar och övernattning

Det lönar sig att bekanta sig med vattenområden, hamnar och landstigningsställen i förväg med hjälp av sjökort över området. De som rör sig med båt har till exempel tillgång till Forststyrelsens, kommunernas och friluftsområdenas landstigningsställen samt utflykts- och naturhamnar med eldplatser och tältområden. Det lönar sig också att bekanta sig med serviceutbudet vid ett utflyktsmål på förhand på serviceleverantörens webbplats.

Hantering av avloppsvatten

Det är inte tillåtet att tömma septiktankar till vattendrag. Septitankar skall tömmas vid sugtömningstationer. Kolla sugtömningstationernas platser (pidasaaristosiistina).
 

Länkar:

En båt är ankrad nära den klippiga stranden.

Andra vattenaktiviteter

Naturlig hälsa

  • Grön miljö påverkar människans hälsa positivt. Färsk forskning visar att även " blå" miljö (hav, sjöar och åar) är viktiga för människans välbefinnande.
  • Att röra sig på vattnet minskar stress. Man kan njuta av frisk luft och uppleva hälsosam fysisk ansträngning.