Fungera som expert

Ser du på naturen med en experts ögon? I nationalparker och på andra naturskyddsområden arbetar årligen över tusen passionerade frivilliga, till exempel med att räkna saimenvikarnas bon, fågelbon eller viltstammar, ringmärka fåglar, jaga små rovdjur, inventera växter och insekter, ta bort främmande arter, planera terrängcykelleder och skyltar eller informera om naturen. 

""

Dessa underbara frivilliga experter offrar sin fritid vid sidan av sitt egentliga arbete eller sina pensionsdagar för att skydda den finländska naturen och samla in information om arter. Frivilliga experter är en ovärderlig hjälp för Forststyrelsens Naturtjänster.

Vi söker hela tiden efter fler frivilliga experter. Du kan bli frivillig expert via den kontinuerliga rekryteringen genom att meddela ditt intresse. Dessutom rekryteras frivilliga experter för mer exakt definierade uppgifter varje år. Vi meddelar alltid om uppgifterna genom nyheter på denna webbplats.