På tur med hundspann Hundspannsåkning.

Att åka hundspann har speciellt i Lappland blivit en av de populäraste programtjänsterna. När man åker hundspann får man uppleva fart och se platser som man kanske inte skulle ha kommit till om man gått till fots eller skidat.  Då man åker hundspann i naturen bör man ta betydligt mer hänsyn till naturen och andra människor än då man är ute med bara en hund.

Ett hundspann i ett vintrigt landskap.Man får fritt åka hundspann med stöd av allemansrätten med undantag för naturskyddsområdena, där man i allmänhet endast får åka hundspann längs vissa leder som anvisats i ordningsstadgan. De företag som erbjuder möjlighet att åka hundspann bör komma överens med markägarna om de rutter som får användas. Man får åka över riksgränsen med hundspann endast om varenda hund uppfyller exportföreskrifterna. Läs mer om att ta med hunden över riksgränsen.
När man åker med hundspann på ett renskötselområde bör man noggrant ta reda på var man får åka. Renarna reagerar på hundarnas lukt och skällande på samma sätt som på rovdjur och åker man hundspann på ett olämpligt område kan det ge renkarlarna mycket extra arbete. Speciellt på vårvintern strävar man till att störa renarna så lite som möjligt, och då väcker ett hundspann som plötsligt dyker upp i terrängen säkert förargelse.

När man övernattar i en öde- eller reserveringsstuga bör hundarna kopplas tillräckligt långt från stugan, så att de inte stör de övriga besökarna. Man bör också samla upp avföringen och föra den till de platser som anges i anvisningarna om sophantering.