Hälsa och välbefinnande från naturen

Ge dig ut i naturen och njut av dess uppfriskande och stimulerande effekt! Naturen har alltid varit en hälsokälla för människan. Tidigare innebar ett förhållande till naturen och att röra sig i naturen framför allt att människan hade en utkomst och klarade sig. Nuförtiden är förhållandet till naturen en del av fritiden och livskvaliteten för de flesta.

""

Naturen i sig själv och motion i naturen erbjuder möjligheter att svara på det moderna samhällets utmaningar angående hälsan och välbefinnandet. Sådana utmaningar är till exempel minskad motion, sittande livsstil och utbredd fetma samt de därtill anslutna riskerna för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska störningar och typ 2-diabetes. Fjärmande från naturen kan innebära försämrade möjligheter att upprätthålla både den fysiska och den psykiska hälsan och det sociala välbefinnandet. 

Det är dokumenterat att naturen påverkar hälsan och välbefinnandet positivt åtminstone på tre sätt:

  • Den fysiska aktiviteten ökar i naturen: Naturen lockar till motion. Utan att vi märker det rör vi oss raskare i naturen än inomhus, trots att motionen känns lättare.  
  • Naturen stimulerar oss och hjälper oss att stressa av: Koncentrationsförmågan förbättras och eventuellt sjunker också pulsen och blodtrycket.
  • Att röra sig i naturen främjar det sociala välbefinnandet och vi-andan: Vi förhåller oss mer positivt till andra människor och vi blir mycket snabbt på bättre humör. 

Sök dig medvetet ut i naturen

Du kan söka dig ut i naturen av många olika orsaker, till exempel för att vandra, paddla, fiska eller geocacha. När du rör dig och vistas i naturen bidrar dess dofter, ljud samt visuella och fysiska intryck till en övergripande och skön upplevelse för flera sinnesorgan och du märker av effekten även efteråt. 

Gör naturen till en del av din vardag

Du kan göra naturen till en del av din vardag genom att medvetet välja att gå till arbetet, skolan, affären eller hobbyverksamheten genom parken, skogen eller längs stranden. Även gröna växter inomhus ökar välbefinnandet. En grön boendemiljö ökar hälsan och välbefinnandet på många sätt. I grönare stadsmiljöer är bland annat det psykiska välmåendet, känslan av lycka och till och med en hälsosam sömnrytm vanligare, oberoende av inkomstnivå.

Njut av naturen i form av bilder och landskap

Enbart att se ett naturlandskap på bild, på film eller genom fönstret ger lugn och bättre humör, höjer koncentrationen och kan till exempel minska fysiska symptom och hjälpa personer att bli friska från sjukdomar. En stor naturbild till exempel i en utbildnings- eller möteslokal kan öka kreativiteten och produktiviteten och höja humöret.  

Ytterligare information om hälsoeffekterna av att röra sig i naturen

Även en kort vistelse i naturen hjälper

  • 5 minuter: Humöret blir bättre. 
  • 15–20 minuter: Livskraften ökar och blodtrycket sjunker.
  • Besök i stadens grönområden minst 5 h per månad, eller 2–3 besök per månad i naturmiljöer utanför staden: stadsbornas psykiska välmående förbättras betydligt.