Fotografering under utflykter

Höjdpunkterna från utflykten kan man numera enkelt föreviga med hjälp av sin mobilkamera eller en liten systemkamera.

Ofta tar man inte fram kameran förrän dagen är slut och man sitter kring lägerelden, men det är bra att ta bilder av vardagligare saker också. Gå nära det du vill fotografera och fundera på vad du vill förmedla med din bild. 

Titta varifrån ljuset kommer. Det är lättast att fotografera i medljus och sidoljus. Motljus är svårast men kan ge fina och konstnärliga bilder.  Se till att din egen eller din kompis skugga inte kommer med på bilden i misstag. Kolla också vad som finns i bakgrunden! Flytta på dig om utsikten inte är bra.

Det kan vara bra att ta flera olika slags bilder av samma sak: på nära håll, på långt håll, lodräta och vågräta bilder. Prova också olika höjder och kliv upp på en stubbe till exempel. Överskatta ändå inte dina klättringsförmåga trots att kreativiteten flödar!

Enkla bilder är oftast bäst. Fundera alltid på vad du kan utelämna. 

Stäng av blixten om du vill få en stämningsfull bild av brasan i skymningen. När blixten är avstängd behöver kameran längre exponeringstid, så ställ den på ett stadigt underlag, som en bänk, sten eller stubbe. Då blir bilden inte suddig.  Använd självutlösare om det finns en sådan.

En vandrare ligger på spången på en myr och fotograferar.

Utrustning

Ta med dig extra batterier och flera minneskort om det skulle behövas.  När man putsar linsen är det bäst att använda en speciell duk, men en mjuk näsduk går också att använda. Det är också bra att ha med sig en plastpåse om det är regnigt. På vintern är det bra att ha extrabatterierna i innerfickan.  När du kommer in i värmen ska du antingen låta kameran ligga i kameraväskan eller i en lufttät påse i några timmar för att undvika skadlig fukt på kameran.
 Något annat behöver du inte: det du ska fotografera hittar du på utflykten!

Etikett för fotografer

  • Var rädd om naturen och undvik onödigt slitage på terrängen.
  • Kom ihåg att du inte får störa djur när du ska fotografera dem. Fågelbon och fågelungar ska man i synnerhet undvika, om du inte är helt säker på att det inte kommer att orsaka skada. Små fågelungar blir snabbt nedkylda och behöver fågelmammans skydd nästan hela tiden.
  • Ska du fotografera människor ska du tydligt visa att du fotograferar dem. Om det känns som att de inte tycker om att bli fotograferade ska du sluta och söka upp något annat att fotografera.
  • Fråga alltid föräldrarna om lov om du fotograferar barn.
  • Bekanta dig med anvisningarna för utflykter med miljöhänsyn. Allt du orkar ta med dig ut i naturen orkar du också ta med dig tillbaka.