Ordna läger

Naturläger ger fina gemensamma upplevelser. På läger får man lära sig om lägerliv och naturen och njuta av god gemenskap. Naturen är i alla väder en viktig del av lägren. På några av de naturområden Forststyrelsen underhåller finns det särskilda lägerområden som de som ordnar läger kan boka för till exempel scoutläger och lägerskolor.

Campare går på en bred grusväg i skogen.

På lägerområdena kan också större grupper tälta. De har åtminstone ett ställe där man kan göra upp eld och torrdass, och så kan det finnas bland annat ett kokskjul, en brunn eller simmöjligheter där.

Välkommen ut i naturen och lägerområdena:

Lägerskola i naturen!

Håller du på och planerar en lägerskola? Behöver du tips på vad man kan göra med en grupp på området? Eller var man kan äta? De flesta naturmål har service för lägerskolor. Områdena har färdigt uttänkta alternativ på lämpliga rutter och tips på program för skolelever i olika åldrar.  Följande ställen har också inkvartering för skolgrupper:

För en säker och trevlig lägerskoleupplevelse är det bra att bekanta sig med grunderna i friluftsliv och säkerhetsanvisningarna.

Start från naturum

Naturum är bra ställen att besöka för grupper i olika åldrar.  Presentationen av området är en bra inledning till själva naturutflykten: du kan till exempel få höra vilket djur eller vilken växt som är speciell för det här området. Till exempel följande naturum erbjuder uppdragspaket för lägerskoledeltagare:  

Inkvarteringen ordnar man enkelt i närområdet. Du kan be naturumet om inkvarterings- och planeringstips i förväg.