Herdeveckorna

Finns det en given plats för djuren i ditt hjärta, längtar du ut i naturen och efter ett liv utan stress i nationalparkernas fridfulla landskap?

""

Herdarna på vart och ett av herdeställena får tillbringa en semestervecka vid en gård eller stuga i vackra landskap. Som bonus får de krafsa får och kossor av den snälla lantrasen nordfinsk boskap. Till herdarnas uppgifter hör att förse betesdjuren med friskt dricksvatten, följa deras allmänna kondition och flytta djuren från en färdigbetad fålla till följande. Det är också viktigt att herdarna dagligen räknar djuren, så att eventuella rymlingar kan fångas in. Vid sidan av djurskötseln blir det tid över också för naturutflykter och avkoppling i naturen.

Personalen vid Forststyrelsens naturtjänster introducerar de nya herdarna i arbetet och det krävs ingen tidigare erfarenhet av får- eller koskötsel. Herdarna kan även om de önskar delta i andra arbeten i naturskyddsområdet.

Herdeveckorna är avgiftsbelagda och inkluderar boendet. Tidpunkten varierar mellan  områdena beroende på växtperioden. Ofta börjar herdesveckorna i maj och slutar i september, varefter fåren återvänder till sina ägare.

Man ansöker till herdeveckorna genom lottdragning. Man kan delta i dragningen i januari varje år och om det meddelas separat på denna webbplats.

 

Bekanta dig med herdeobjekten i skyddsområdena

Bli koherde på Mustajärvi torp eller i Onnis stuga i Evois strövområde

Mustajärvi torp är en nyligen renoverad stuga vid en vacker vårdbiotop i Evois strövområde. 6 personer kan övernatta i torpet. Torpet har el och på gården finns en bastu. Badvattnet fås ur en gårdsbrunnen. Dricksvatten måste man hämta från det närliggande lägerområdet eller Tavastlands yrkeshögskolas enhet i Evois.

Betesdjuren består av nordfinsk boskap, dvs. nordfinska kossor och en tjur.

Torpets gårdstun vårdas regelbundet, så Forststyrelsens naturvårdare kommer att arbeta på gårdstunen emellanåt även om stället är uthyrt till en herde. Speciellt på huvudbyggnadens baksida finns det ofta huggormar på försommaren.

Priset för en koherdevecka år 2020 är 500 euro. Herden kan ha hund med sig, men den behöver alltid hållas kopplad. Koherdeveckan i Evois löper alltid från måndag till måndag, med start från början av juni till slutet av augusti.  Ytterligare information om Evois strövområde.

""

Onnis stuga eller Luutajoki gård ligger i Evois strövområde vid stranden av sjön Alinen Rautjärvi. En gång i tiden bodde Onni Laine i stugan med sin mor Hilja. På gårdstunet finns stuga, gårdsbastu och vedskjul samt torrtoalett. Bostadsbyggnaden består av farstun, storstugan med bakugn och en kammare med eldstad. Totalt finns sovplatser för fyra personer. Byggnaderna på gården har renoverats med respekt för traditionerna. Det finns ingen el i Onnis stuga. Dricksvatten får man hämta från det närliggande lägerområdet eller Tavastlands yrkeshögskolas enhet i Evois och tvättvatten finns i sjön.

I beteshagen betar nordfinsk boskap. Gårdstunet underhålls regelbundet, så Forststyrelsens naturvårdare kommer att arbeta på gårdstunet emellanåt även om stället är uthyrt till en herde.

År 2020 kostar en koherdevecka 400 euro. Herden kan ta sin hund med, men den måste hållas kopplad. En koherdevecka i Evois sträcker sig alltid från måndag till måndag under perioden 22.6–3.8.2020. Ytterligare information om Evois strövområde.

""

Bli fåraherde på Välimaa samegård

""

Samegården Välimaa finns vid stranden av Tana älvs ståtliga älvdal ca 25 km från Utsjoki kyrkby mot Nourgam. Fåraherden i Välimaa inkvarteras på en äkta samegård, grundad redan 1858. Välimaa samegård är ett museiobjekt med fri tillgång till gårdsplanen för vandrare och ibland också grupper. Det finns övernattning för 4 personer i huvudbyggnaden samt el och tillräcklig köksutrustning för matlagning. På gården finns det också bastu och därifrån är det lätt att ta ett uppfriskande dopp i Tana älv. Fårstängslen omgärdar gårdsplanen. 

Priset för en fåraherdevecka år 2020 är 500 euro.  Herden kan ha hund med sig, men den behöver alltid hållas kopplad. Fåraherdeveckan i Välimaa löper alltid från fredag till fredag, med start från början av juni till slutet av augusti. 

Bli fåraherde i skogsvaktarens hus i Levävaara

""

På Levävaara ödegård i Kuhmo, alldeles vid ostgränsen i Elimyssalo skyddsområde, får fåraherden använda alla byggnader på gårdstunet; huvudbyggnaden, rökbastun, ladugården, rian och några lador. 2-4 personer sover bekvämt i husets kammare, men sommartid är det också möjligt att sova i tält eller på vinden i huvudbyggnaden. Det finska namnet Levävaara anger att platsen omges av vidsträckta ängar och befinner sig på ett annars skogsklätt fjäll, cirka 1,5 km från närmaste parkeringsområde. Det finns ingen el och vattnet hämtas från en källa. Att använda vatten från naturen sker på eget ansvar.Den närmaste sjön, Saari-Kiekki, ligger på cirka en halv kilometers avstånd. Elimyssalo vandringsled går genom gårdsplanen. Du kan ta med dej din hundvän till Levävaara. Kom ihåg att husdjuren bör hållas kopplade på naturskyddsområden. Till utrustningen hör gasspis och -kylskåp. 

Priset för en fåraherdevecka år 2020 är 450 euro.  Herden kan ha hund med sig, men den behöver alltid hållas kopplad. Fåraherdeveckan i Levävaara löper alltid från måndag till måndag, med start från början av juni till medlet av augusti.

Arbeta som herde på Ärjänsaari i Ule träsk

Långa sandstränder, storslagna strandbranter och Ule träsks öppna landskap lockar fåraherdar till Ärjänsaari. Herdarna får under en vecka tillgång till Saunala-stugan, som rymmer fyra personer. Stugan har tillsvidare ingen el men kommer att förses med solpaneler i sommar. Exakt när stugan får el är för tidigt att säga. Under sommaren låter Forststyrelsen även utföra andra bygg- och renoveringsarbeten på ön. Dricksvattnet hämtas från en brunn som ligger på några 100 meters avstånd. Stugan är utrustad med spis och kylskåp. Herdarna kan använda bastun, eldstäderna, torrtoaletterna och kokplatsen på ön. På paradisön, som utgår 270 hektar, kan man traska omkring längs stigar och beundra det mångskiftande landskapet. Till Ärjänsaari kan man åka med egen båt eller beställa skjuts av båtföretagare i Kajana.

""

En herdevecka sträcker sig från måndag till måndag. Betesperioden pågår från början av juni till slutet av augusti. Tänk på att en herde inte kan ta med sig en egen hund till detta vallområde. År 2020 kostar en fåraherdevecka 450 euro. 

Bli fåraherde på Kaapin Jounis gård i Lemmenjoki nationalpark

""

Kaapin Jounis gård (på finska) ligger på Lemmenjoki-älvens strand och på gården kan 2-3 personer övernatta. Lemmenjoki nationalpark med dess möjligheter till vandringar är Kaapin Jounis bakgård. Huset har el och dricksvatten fås från brunnen. Herdarna får använda roddbåten, som också behövs för att nå Njurgulahti by, eftersom gården ligger mitt ute i ingenstans, "bortom älvens andra strand". Det är ca 2 km båtledes till byn. Bastun på gårdsplanen bjuder på varma bad.

Priset för en fåraherdevecka år 2020 är 500 euro. Herdeveckan löper från lördag till lördag och pågår till slutet av augusti.  Herden kan ha hund med sig, men den behöver alltid hållas kopplad.

Bli fåraherde i Kolovesi nationalpark

""

I Kolovesi får herdarna under veckan använda huset Huhtiniemi i nationalparken, där 8 personer bor bekvämt. I huset finns solpanel, gasspis och -kylskåp samt brunn. Sjön Metsoselkä i Kolovesi glimtar genom träden och från gårdsbastuns lave behöver man bara gå cirka hundra meter för att dyka ner i Kolovesis klara vatten. På den före detta skogsvaktargården kan man sitta vid den öppna elden och njuta av den fridfulla naturen – det enda som hörs är naturens egna ljud. Från Huhtiniemi är det inte långt till Kolovesi ödemark där du kan bekanta dig med dess storslagna landskap och om du har tur kanske en nyfiken saimenvikare kommer för att hälsa på dig.

Herdeveckan löper från måndag till måndag med början i slutet av maj till början av september. Herdeveckans pris är år 2020 550 euro. Det är förbjudet att ta sina hundvänner med till Huhtiniemi.

Bli fåraherde på Rytivaaras Rytitupa i Syöte nationalpark

""

I Syöte nationalpark kallar Rytivaara på fåraherdar till kronotorpet som har plats för 8 personer. Till utrustningen i Rytitupa hör vedkamin, gasspis och vatten hämtas från brunnen - ett liv i gammal stil med andra ord. På kvällarna kan herdarna bada i torpets bastu och steka plättar i eldplatsen på gårdstunet. Promenadavståndet längs den markerade rutten från bilen till Rytivaara är cirka 4 km. Från Rytivaara är det behändigt att ta sig till vandringslederna i Syöte nationalpark. 

Herdeveckan är från fredag till fredag och betesperioden pågår från medlet av juni till augusti. Priset för fåraherdeveckan i Rytivaara är 400 euro år 2020. Herden kan ha hund med sig, men den behöver alltid hållas kopplad.

Bli herde på Lakkala eller Seppälä gård i Koli nationalpark

Seppälä småbruk ligger i södra ändan av Koli nationalpark. I huset inkvarteras lätt 6 personer så hit kan ett större herdegäng komma. Huset har elektricitet och på gården finns det en brunn. Betesmarkerna omger gården. Rökbastun bjuder på avslappnande bad och man kan göra upp en kvällsbrasa i eldstaden på gården. Ungefär en kilometer från Lakkala kan man ro ut på sjön Herajärvi. Från Seppäläs gårdsplan kommer man direkt exempelvis till vandringsleden Herajärvis runda.

""
Lakkala gård ligger nära Seppälä på Herajärvi sjöns strand. Landskapet är idylliskt. Betesängar och gamla åkrar omger de gamla byggnaderna på gården. Efter ett bad i rökbastun kan man ta sig ett dopp i Herajärvis klara vatten. Lakkala herdeplats passar för par, mindre familjer eller små följen. I den lilla stugan finns det bäddplatser för 2-3 personer. Till stugans utrustning hör elbelysning, kylskåp, elspis och -ugn. Mitt i stugan finns också bakugnen i rödtegel. Hushållsvatten tas med eller hämtas från Seppäläs brunn. På gårdsplanen finns en torrtoalett och vid stranden en roddbåt till herdarnas bruk. Precis intill finns en eldplats för herdarna och vandrare. Vandringsleden Herajärvis runda går via Lakkala och man kan starta sin vandring fast direkt från gårdsplanen.

Herdeveckan löper från söndag till söndag vid båda platserna. Betesperioden i Koli är från början av juni till september. Priset för en herdevecka är på båda platserna 540 euro under år 2020. Våra vänner hundarna är välkomna Koli bara de hålls kopplade.

Bli fåraherde i Isojärvi nationalpark

""

I Isojärvi nationalpark får herdarna bo i huset på ön Luutsaari i en vecka. I stugan övernattar 6 personer bekvämt. Huset har elektricitet men dricksvattnet finns på 1 kilometers avstånd. Den vedeldade bastun vid Isojärvi strand erbjuder fina bad. Den vida insjöfjärden inbjuder till roddturer med roddbåten som kan användas för att sätta ut metrev i den stilla sommarkvällen. På stranden mitt emot väntar nationalparkens karga men vackra landskap och vandringsleder.

Herdeveckan löper från fredag till fredag. Sommarens första vecka infaller i slutet av maj och den sista avslutas i september. Priset för fåraherdeveckan är under år 2020 500 euro. Observera att det är förbjudet att ha hundar med sig i Luutsaari.

Bli fåraherde i Pyhä-Häkki nationalpark

I Pyhä-Häkki nationalpark får herdarna använda Poika-aho torp och den vedeldade gårdsbastun i parkens västra del i en vecka. I Poika-ahos anspråkslösa men hemtrevliga kronotorp finns det plats för fem personer. Ute på gården kan man känna historiens vingslag, och från gårdsplanen kommer man direkt ut på vandringslederna i Pyhä-Häkki nationalpark. Torpet är en sevärdhet, så fåraherdarna får en chans att berätta om sitt jobb också för förbipasserande vandrare.

""

Herdeveckan löper från fredag till fredag och betessäsongen är från början av juni till september. Priset för en vecka som fåraherde är år 2020 400 euro.

Bli fåraherde på Hiidenmaa gård nära S:t Michel

""

Hiidenmaa gård (på finska) i det gamla kulturlandskapet intill berget Neitvuori får herdarna använda en herdestuga och en vedeldad gårdsbastu. I det anspråkslösa, men trivsamma pörtet kan 10 personer övernatta. Vandringslederna till Neitvuori och friluftslederna i Hiidenmaa startar alldeles intill. Genom fönstret på herdestugan ser man sjön Hiidenlahti, som lockar till paddlingsturer på sjön Luonteri, en av de mest slingrande av Saimens fjärdar. Där trivs också saimenvikaren. Vid sidan av fårvallningen får herdarna också delta i meditativa naturvårdsarbeten och hugga ved.

Herdeveckan är från måndag till måndag. Sommarens första herdevecka börjar redan i maj och den sista är i september. Priset under 2020 är 450 euro för en herdevecka.

Bli fåraherde i Bottenvikens nationalpark

""

I Bottenvikens nationalpark kan fåraherdarna övernatta i Paimentupa på ön Pensaskari. Stugan har plats för två vuxna. Den är anspråkslös och har ingen el. Den renoverades sommaren 2018 och har en kamin, ett bord, stolar och sängar. I ena ändan av stugan finns en bastu som värms med ved. Dricksvatten måste tas med. Hundar är inte tillåtna i Paimentupa.  I Bottenhavet hör det till fåraherdens uppgifter att öppna fiskebasen på Pensaskari på morgnarna och stänga den på kvällarna. Paimentupa är belägen i omedelbar närhet av fiskebasen.

En vecka i stugan kostar 400 euro. I Bottenvikens nationalpark infaller herdeveckorna mellan juli och mitten av augusti, måndag–måndag. Till ön kan man åka med egen båt eller beställa båtskjuts hos en lokal företagare.  Mer information om Pensaskari och Bottenvikens nationalpark.

Bli fåraherde i brandvaktshuset Palovartijan talo i Punkaharju naturskyddsområde

Palovartijan talo är ett nytt fåraherdeställe för i år! Det tidigare skogsvaktar- och brandvaktshuset från 1845 – vackert beläget högt uppe på åsen vid sjön Pihlajavesi – erbjuder ett nytt, mer urbant sätt att uppleva fåraherdens liv. Trots att Palovartijan talo ligger mitt i Punkaharjus nationallandskap finns Punkaharju centrum med all nödvändig service på gångavstånd från gården. Till det här fåraherdestället kan du resa med allmänna kommunikationer – det är till exempel bara cirka 2,5 km från Punkaharju station till huset. 

""
Huset renoverades grundligt senast 2005. På gården finns utöver bostadsbyggnaden också en tidigare ladugårdsbyggnad som numera är inredd med sovbritsar samt en vedeldad bastu. Huset har el och innetoalett. På gården finns också utedass. Både huset och sovkammaren har sovplatser för fyra personer.

Till skillnad från andra fåraherdeställen är syftet med att valla får vid Palovartijan talo inte att sköta en vårdbiotop utan att skydda ett kulturarvsobjekt. Fåren sköter inte endast Palovartijan talos gårdstun utan också Punkaharjus berömda nationallandskap.

Priset för en fåraherdevecka är 550 euro och veckor kan bokas under tiden 8.6–31.8.2020. Till Palovartijan talo kan du inte ta med din hund. Mer information om Punkaharju naturskyddsområde.

Herde 2020

Ansökan till herde 2020 har slutats. Ansökan var öppet 15.-.22.1.