Isojärvi nationalpark

10.9.2021
Savottapolku och mountainbikestigen är översvämmade. Bävern har dämt bäcken mellan Kuorejärvi och Kurkijärvi. Det finns ett uppskattat vattendjup på 30 cm på båda sidor av bron.
Två sångsvanar står sida vid sida på isen. Deras näbbar är vända mot varandra.

Landskapen i Isojärvi tar dig på en tidsresa långt i det förflutna. Stugorna som Isojärvi nationalparks tecknade emblem. Inuti den ovala symbolen finns en kanadabäver avbildad. Längs emblemets yttre kant löper texten Isojärvi kansallispuisto nationalpark.byggts i de miljoner år gamla ravindalarnas sänkor och de för hand utjämnade cykelvägarna vittnar om berättelser från de halvt sekel gamla skogshyggesmarker. Nu när rallarna är borta är parkens flitigaste skogsarbetare och kändaste invånare den hemlighetsfulla bävern. Man ser den nödvändigtvis inte men spåren kan inte att undvikas.

 

Passar för: Passar personer i alla åldrar året runt. Terrängen är ställvis svårframkomlig. Det finns inga tillgängliga service.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Insjöfinland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/isojarvi