Isojärvi nationalpark

En bro där en cyklist.

Landskapen i Isojärvi tar dig på en tidsresa långt i det förflutna. Stugorna som

Isojärvi nationalparks tecknade emblem. Inuti den ovala symbolen finns en kanadabäver avbildad. Längs emblemets yttre kant löper texten Isojärvi kansallispuisto nationalpark.
byggts i de miljoner år gamla ravindalarnas sänkor och de för hand utjämnade cykelvägarna vittnar om berättelser från de halvt sekel gamla skogshyggesmarker. Nu när rallarna är borta är parkens flitigaste skogsarbetare och kändaste invånare den hemlighetsfulla bävern. Man ser den nödvändigtvis inte men spåren kan inte att undvikas.

 

Passar för: Passar personer i alla åldrar året runt. Terrängen är ställvis svårframkomlig. En krävande tillgänglig led från Heretty till Kannuslahti (500 m / riktning).

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/isojarvi