Huhtala torp

Huhtala torp. Bild: Maarit Kyöstilä
Huhtala torps läge i FinlandVästra Finland, Mellersta Finland
Kuhmois (www.kuhmoinen.fi, på finska)

Huhtala torp i Isojärvi nationalpark utgör en del av traktens bosättningshistoria. På torpet kan du studera timmerbyggnader som representerar hantverkarskickligheten i slutet av 1700-talet och under 1800-talet. I trädgården växer fortfarande en del gamla kulturväxter.

Wuorihuhta torp som tillhörde Nihtilä gård i Kuhmois nämns första gångerna i kyrkböckerna på 1700-talet. Före 1770 var det förbjudet att avvittra eller avstycka jord och bara ståndspersoner fick grunda torp. Bondgårdarna anlade ändå torp på sina utmarker som myndigheterna hade svårt att övervaka. Till Wuorihuhta ledde bara en gångstig. Den första torparen var enligt traditionen pottaskakokaren Petter Godvillig med sin familj, som härstammade från Tyskland. Pottaska var en exportprodukt och en viktig råvara för framställning av tvål och glas. Pottaska får man av björkaska.

Boden. Bild: Maarit Kyöstilä

Vid storskiftet 1850 blev Wuorihuhta ett torp under Wäkkärlä eller Pussi militärboställe. Militärboställets skogar omfattades av den statliga skogsvården. Vid 1879 års skogsinventering tilldelades torpen egna hagmarker och torpen fick gränser på kartan. På Huhtala har det bott två torparsläkter. I slutet av 1800-talet tillträdde en ny släkt då Vihtori Heinonen blev torpare. Hans avkomlingar fick uppleva hur torpet blev självständigt år 1933 och bildade en lägenhet på ca 40 hektar. I början av 1960-talet avfolkades lägenheten och såldes till staten.

I mitten av 1960-talet planterades tall på Huhtalas tidigare åkrar och ängar för fröproduktion. När nationalparken inrättades år 1982 införlivades själva tomten jämte byggnaderna på Huhtala med nationalparken. Byggnaderna har iståndsatts i samarbete mellan Museiverket och Forststyrelsen. År 2007 avlägsnades största delen de tallar som var av främmande härkomst i fröplantagen. På gårdstunet växer fortfarande några gamla kulturväxter och området sköts genom slåtter. 

Bild: Markus Sirkka

Kontaktuppgifter

  • Forstyrelsen tfn 0206 39 5270

Kommunikationer och kartor

Information om kommunikationerna till Huhtala torp finns på Isojärvi nationalparks webbsidor.

Elektroniska kartor

Stigar och vägar

Vägen som passerar Huhtala fortsätter till Kalalahti vägbom. Ungefär en kilometer före bommen tar en gammal körstig av till vänster. Den fortsätter som en stig runt Kettuvuori och slutar vid Kalalahti på stranden av Isojärvi sjö. Från vägbommen går en led till Kalalahti (1 km) och Lortikka (4 km), där man kommer in på parkens övriga leder.

Service för rörelsehindrade

Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.

Det är möjligt att bekanta sig med torpstugan om man avtalar med guiden. Bild: Anneli Suikki

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/huhtalatorp.

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270
sisasuomi(at)metsa.fi

Utflyktskarta.fi: Huhtala torp