Kartor över Isojärvi

10.9.2021
Savottapolku och mountainbikestigen är översvämmade. Bävern har dämt bäcken mellan Kuorejärvi och Kurkijärvi. Det finns ett uppskattat vattendjup på 30 cm på båda sidor av bron.

Broschyr över Isojärvi


Pdf 4,3 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Övriga kartor


En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Isojärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Södra Konnevesi Leivonmäki Isojärvi Pyhä-Häkki, vattentålig friluftskarta, 1:25 000, Karttakeskus 2019.
  • Terrängkarta M424, 1:50 000, Lantmäteriverket 2017.
  • Grundkartblad 1:20 000 nr 2144 02 och 2144 05, Lantmäteriverket 1996.
  • GT vägkarta Västra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2015.