Instruktioner och regler för Isojärvi

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
10.9.2021
Savottapolku och mountainbikestigen är översvämmade. Bävern har dämt bäcken mellan Kuorejärvi och Kurkijärvi. Det finns ett uppskattat vattendjup på 30 cm på båda sidor av bron.

Instruktioner för att vistas och färdas i Isojärvi

Isojärvi nationalparks ordningsstadga (pdf 306 kB, julkaisut.metsa.fi, på finska)

I Isojärvi nationalpark är det

tillåtet

begränsat

förbjudet

 • Under barmarkstider är det förbjudet röra sig utanför lederna på områdena med tillträdesförbud vid Lortikanvuori och Latokuusikko. Under perioden 1.5 - 31.7 är det förbjudet att gå i land eller vistas på holmarna i Kaatselkä i sjön Isojärvi.
 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte Kannuslahti kokskjul som är försedd med tak och fast rökkanal.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada andra än matsvampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda djur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned och förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Ta med matsäck och dricksflaska. Se dricksvattensituationen i Herettys brunnen här
 • Observera att det inte finns toalettpapper i toaletterna.
 • Lämpliga skor bör väljas enligt väder. Då man vid torrt väder vandrar längs kederna räcker det joggingskor – visserligen är lederna ställvis steniga, så terrängskor är mer praktiska.

Högsäsong

 • De populäraste tidpunkterna för friluftsliv är vår- och höstveckoslut samt juli och augusti.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer