Tiilikkajärvi nationalpark

destination-hero-default-alt

I nationalparkens hjärta öppnar sig rofulla stränder. Parkens finaste sandstrand är Tiilikkajärvi nationalparks tecknade emblem. Inuti den ovala symbolen finns ett antal symboler avbildade, bland annat en krona med bokstäver under. Längs emblemets yttre kant löper texten Tiilikkajärvi kansallispuisto nationalpark.Venäjänhiekka vars namn inte är en tillfällighet: Från gränsdragningen vid freden i Teusina (år 1595) återstår ett gränsröse i vilken finns inristade en krona och ett kors, tecken för Sverige och Ryssland. Vid Tiilikkajärvis stränder, åsar, doftande tuvullsrandade myrar och i skogarnas sus kan du känna naturens kraft. 

Passar för: För aktiva besökare som trivs i naturen. Jämn terräng men inga tillgängliga service.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/tiilikkajarvi