Kundtjänst och vägledning

 • Tilläggsinformation från Ukko naturum.
 • Tiilikkajärvi nationalparks guide har inte jour vid Sammakkotammi informationsplats.

Tilläggsinformation för service riktad till skolbarn och dagbarn från Lärarnas sidor (på finska).

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

Det finns eldplatser vid

 • Sammakkotammi
 • Uittos stugas gård
 • Koirakivi samt
 • Koseva och Venäjänhiekka tältningsområden.
 • När varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand råder är det förbjudet att göra upp eld. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte kaminen i Koseva ödestuga.

Bild: Petri Jauhiainen

Dricksvatten

 • På Uittos stugas gård finns det en brunn. Brunnen har undersökt rent vatten.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Bild: Kati Vähäsarja

Avfallshantering

 • Det finns få insamlingsplatser för sopor på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till hem. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Torrtoaletterna inom området fungerar som kompost och vid eldplatserna finns det direktiv angående brännbart avfall.

Toaletter

Komposttoaletterna ligger vid

 • Sammakkotammi informationsplats
 • Uittos stuga och Tiilikanautios gårdsplan
 • Koirakivi
 • Pohjoisniemi parkeringsområde samt
 • Koseva och Venäjänhiekka tältninsområden.

En paddlare rastar på Venäjänhiekka. Bild: Marko Haapalehto

Övernattning

Tältning

I nationalparken finns det två tältningsområden

 • Venäjänhiekka tältningsområde
 • Koseva tälningsområde ligger mitt i Pohjoisniemi. 

Ödestuga

 • Koseva ödestugan ligger vid sjön Tiilikkas strand. Ungefär halvvägs ut på den sydvästra stranden av udden Pohjoisniemi, som sträcker sig långt ut i sjön.

Hyresstuga

 • Hyresstugan Uitto är avsedd för sommartidabruk för guidade grupper. Den ligger mitt i nationalparken, 3,5 km från Sammakkotammi parkeringsplats.

Bastur

Hyresgäster kan bada bastun i Uitto stuga.

Hyresstugan Uitto är avsedd för sommartidabruk för guidade grupper. Bild: Marko Haapalehto

Service för rörelsehindrade

Det finns ingen speciell service för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden

 • De närmaste butiker, banker, servicestationer och övrig service ligger i Rautavaara (www.rautavaara.fi, på finska) centrum, dit det är ca 15 km från Tiilikka.
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Tiilikkajärvi

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 2,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Stugreservationer

Våra stugor för 2018 kan hyras i vår webbutik fr.o.m. 2.5.2017 (www.eräluvat.fi).