Lauhanvuori nationalpark

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
En isig damm och ett frostigt landskap.

Från toppen av Lauhanvuori öppnar sig ett väldigt landskap Lauhanvuori nationalparks ritade logo. I den runda symbolen två hermeliner runt en sten. Symbolen omges av texten Lauhanvuori nationalpark på finska och svenska.ändå till det flacka Österbottens skogar och hav.  Samtidigt gör du en resa tillbaka i tiden. Bergssluttningarnas vida tallmoar och krönens frodiga grandungar gömmer spår av istiden, omfattande djävulsåkrar och forntida strandvallar. Kom också på vintern: skidspåren hålls i bra skick.

Lauhanvuori nationalpark hör också till Lauhanvuori Hämeenkangas Geopark (lauhanvuoriregion.fi, på finska och engelska) område som ingår i det världsomfattande UNESCO Geopark-nätverket. Till området hör också Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark samt Hämeenkangas mångbruksområde.

Passar för: Passar personer i alla åldrar året runt.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Insjöfinland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/lauhanvuori

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark.

Lauhanvuori Hämeenkangas Geopark (lauhanvuoriregion.fi) är den andra platsen i Finland som hör till det internationellt unika geologiska nätverket (UNESCO Global Geoparks, in English). Till Lauhanvuori Hämeenkangas Geopark hör bland annat Kauhaneva- Pohjankangas samt Lauhanvuori nationalparker, Tavastmon (tai Hämeenkangas), Haapakeidas myrskyddsområde, Alkkianvuori, Kaidatvedet, Aitoneva, Kätkytvuori samt varggrottan i Bötom.