Lauhanvuori nationalpark

Lauhanvuori. Bild: Sannamari Ratilainen.

Från toppen av det högsta berget i Västra Finland öppnar sig ett väldigt landskap ändå till det flacka Österbottens skogar och hav.  Samtidigt gör du en resa tillbaka i tiden. Bergssluttningarnas vida tallmoar och krönens frodiga grandungar gömmer spår av istiden, omfattande djävulsåkrar och forntida strandvallar. Kom också på vintern: skidspåren hålls i bra skick.

Lauhanvuori nationalpark hör också till Lauhanvuori Hämeenkangas Geopark (lauhanvuoriregion.fi) område som ingår i det världsomfattande UNESCO Geopark-nätverket.

Passar för: Passar personer i alla åldrar året runt. Kokskjulet vid Spitaalijärvi passar för rörelsehindrade.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/lauhanvuori