Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9 - 15
sisasuomi(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker och kiosker

 • Lauhansarvis naturturismcenter (www.lauha.fi, på finska) i Isojoki har restaurang- och inkvarteringsservice. Lauhansarvi är öppet året om, tfn. 040 825 8751.
 • Den närmaste tätorten med service är Isojoki (12 km).

Eldplatser, kokskjul och skärmskydd

 • Kaivolampi
 • Lauha skärmskydd; eldplats.
 • Spitaalijärvis östra och västra strand.
 • På Spitaalijärvis västra strand finns det dessutom ett kokskjul. 

Det är förbjudet att göra upp öppen eld på eldplatserna då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Spitaalijärvis kokskjul försett med skorsten får användas även då varning för skogsbrand utfärdats. 

Kring lägerelden vid Kaivolampi. Bild: Timo Nieminen

Dricksvatten

 • Det finns en brunn med kontrollerat rent vatten på gården till Lauhan tupa.
 • Källan på östra sidan om Spitaalijärvi. Vatten måste rena innan man dricker det.
 • Källområdena invid Spitaalijärvi - Kivijata-stigen, vattenprov har inte tagits.
 • Vattnet i området är för det mesta dricksdugligt, men vattenprov har inte tagits.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur. Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. Observera dock att det i Södra Finland och i närheten av bosättning kan finnas källor vars vatten inte är drickbart.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.

Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC och toaletter

 • Torrtoaletter på Lauhanvuoris krön, på gården till den stugan Lauhan kämppä, Spitaalijärvi samt Kaivolampi. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

Tältning

 • Det är tillåtet att övernatta i parken på tältningsområdena vid Kaivolampi samt på Spitaalijärvis östra strand.

Service för husvagnsägare

 • För husvagnar har det reserverats elförsedda parkeringsplatsen vid Lauhansarvis naturturismcenter (www.lauha.fi, på finska).
 • På Spitaalijärvis parkeringsplats får man parkera sin husvagn, men någon annan service finns inte på området. Det finns endast utrymme för två husvagnar.

Övernattning i omnejden

 • Det finns information om närområdets övernattningsmöjligheter på Isojoki (www.isojoki.fi, på finska) och Kauhajoki (www.kauhajoki.fi, på finska) kommuners sidor.

Service för rörelsehindrade

 • Till Spitaalijärvi, som ligger mitt i parken, kan man komma man med rullstol. Sträckan från parkeringsplatsen är ca 500 m. På stranden finns en ca halvkilometer lång stig samt ett rullstolsanpassat kokskjul och en handikappanpassad torrtoalett.

Övrig service i omnejden

 • Den närmaste bank- och butikservicen finns i Isojoki (12 km).
 • Den närmaste bensinstationen ligger i Isojoki (12 km) och Honkajoki (20 km)
 • I Lauhansarvis naturturismcenter kan man hyra en bastu.

Sevärdheter i omnejden

 • I Isojoki på Mustasaari högmosse finns det en 1,3 km lång spångad rundslinga som lämpar sig för rörelsehindrade samt ett observationstorn. Området förvaltas av Forststyrelsen. Tilläggsinformation från Forststyrelsen  Tfn. 0206 39 5270 ti-fr kl 10 - 14, seitseminen(at)metsa.fi
 • Inom det enhetliga myrområdet Haapakeidas, till vilket hör bl.a. Mustasaarikeidas, har Siikais kommun byggt Kastelma utsiktstorn och eldstad i den sydvästra delen av Haapakeidas myrskyddsområde.Siikais kommuns webbsidor (http://matkailu.siikainen.fi, på finska)
 • Det nationellt värdefulla landskapsområdet Hyypänjokilaakso (www.kauhajoki.fi, på finska) i Kauhajoki.
 • Kauhaneva - Pohjankangas nationalpark
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Lauhanvuori nationalpark

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 2,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)