Kartor över Lauhanvuori

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Broschyr över Lauhanvuori


Pdf 1,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lauhavuoris karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Terrängkarta N332, 1:50 000, Lantmäteriverket 2017.
  • Grundkartor, 1:20 000, nr 1233 06, 1233 09, 1234 04, 1234 05, 1234 07 och 1234 08 samt förminskning av grundkartan, 1:50 000, nr 1234 2. Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Västra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2015.