Kartor över Lauhanvuori

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Broschyr över Lauhanvuori


Pdf 1,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lauhavuoris karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Terrängkarta N332, 1:50 000, Lantmäteriverket 2017.
  • Grundkartor, 1:20 000, nr 1233 06, 1233 09, 1234 04, 1234 05, 1234 07 och 1234 08 samt förminskning av grundkartan, 1:50 000, nr 1234 2. Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Västra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2015.