Friluftsleder och stigar

Lauhanvuori nationalpark lämpar sig väl för dagsutflykter och tältning. Områdets alla betydande sevärdheter samt eldplatser ligger alla längs leden som går genom området.

Det finns ca 10 km markerade leder på området. Från nationalparken går även av kommunerna underhållna leder till korsning 44 vägen och Lauhanvuorentie  i Kauhajoki och till Lauhansarvi (www.lauha.fi, på finska) naturturismcenter som ligger i Sarviluoma by i Isojoki.

Lauhanvuori torn. Bild: MetsähallitusLedernas startpunkter

Det är lättast att komma till lederna från parkeringsplatserna på Lauhanvuoris krön och vid Spitaalijärvi.

Naturstigar

 • På Lauhas krön går den 2,6 km långa naturstigen, Strandstigen, som presenterar områdets geologi, vegetation samt människans aktiviteter på bergets sluttningar. I ledens korsningar finns det skyltar, för övrigt är leden inte markerad.
  • Service: Ett torrdass och en brunn på gården till den eldhärjade och förstörda stugan Lauhan kämppä.
  • Sevärdheter: Lauhanvuoris torn

Övriga leder

 • Från Lauhanvuori västerut mot Lauhansarvi: Det finns skyltar vid ledens korsningar, för övrigt är leden inte markerad. Från Lauhanvuoris krön går stigen mot Spitaalijärvi, dit det är 2 km. Längs vägen finns det forna strandterrasser, som är som en jättes trappor på sluttningarna. Från Spitaalijärvi fortsätter leden mot Kivijata (4,6 km). Längs leden finns det myrar, bubblande källor och källbäckar samt karg moskog. Leden fortsätter vidare ut ur nationalparken till Lauhansarvi naturturismcenter som upprätthålls av Isojoki kommun.
  • Service: En eldplats och ett tältningsområde på Spitaalijärvis östra strand. På Spitaalijärvis västra strand finns det en eldplast och ett kokskjul.
  • Sevärdheter: Utsikten från Lauhanvuoris torn, Kivijata-fornstenstranden och Aumakivi
  • Till Spitaalijärvi, som ligger mitt i parken, kan man komma med barnvagn och rullstol. Sträckan från parkeringsplatsen är ca 500 m. På stranden finns en ca halvkilometer lång stig samt ett rullstolsanpassat kokskjul och en handikappanpassad torrtoalett.
 • Från Lauhanvuori västerut mot Ahvenlampi: Från Strandstigen som börjar vid Lauhanvuoris parkeringsplats finns det möjlighet att göra en avstickare till stigen som går till Ahven- och Kaivolampi. I stigens korsningar finns det skyltar, för övrigt är stigen inte markerad.
  • Service: Eldplatserna och tältningsområdena vid Ahven- och Kaivolampi.
 • Från Lauhanvuori österut mot Muurahainen: Från Strandstigen som börjar vid parkeringsplatsen på Lauhanvuoris krön är det möjligt att göra en avstickare utanför nationalparken till stigen som bär till Muurahainens naturstuga. Denna förenande led underhålls av Kauhajoki kommun.

Spänger över Kivijata. Bild: Timo Halme och Tuomo Häyrinen

Skidleder

På vintern finns det skidspår för traditionell stil i Lauha, varav man kan välja mellan 3, 5 och 10 km långa spår. Skidspåren underhålls av Isojoki och Kauhajoki kommuner. Man kan börja skidturen vid Muurahainen eller vid Lauhansarvi. På Lauhas krön och i turismcentren finns det om vintern skidpårskartor till påseende. Skidspårsnätet är markerat med metallmärken försedda med skidlöparsymbol. Vårvinterns bärande skare lockar besökare att skida även utanför de preparerade spåren, men då kan det ställvis vara svårt att finna det markerade skidspåret.

Cykelleder

Genom Lauhanvuori är dragen en nationell cykelled. Lednätet förenar Lauhanvuori och Kauhaneva-Pohjankangas nationalparker. Lednätet går längs gamla vägbotten. Det rekommenderas inte att cykla annanstans i parken.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 2,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)