Lauhanvuori nationalpark passar utmärkt för både dagsutflykter och övernattning i tält. Utmed de olika långa rundslingorna får du uppleva nationalparkens varierande natur och viktigaste sevärdheter.  På vintern underhåller kommunerna skidspår för klassisk stil i parken.

Ledernas startpunkter

Rundslingor

Rantapolku, 2,6 km rundslinga

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 1 h.
Lättframkomlig.

Naturstigen presenterar Lauhanvuoris geologi, vegetation och människans aktiviteter på bergets sluttningar.

Två vindskydd i trä och besökare runt lägerelden en solig dag.

Startpunkt 
Adress: Lauhanvuoris krön/utsiktstorn, Lauhanvuorentie 656, Isojoki 

Friluftskonstruktioner
Skärmskydd och brunn vid Lauha stuga. Torrtoaletter på Lauhanvuoris krön och på gården vid Lauha stuga. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Från utsiktstornet vid startpunkten är sikten tiotals kilometer. 
Vid naturstigen odlas fortfarande potatis som ett minne från gångna tider, när ortsborna odlade värdefull sättpotatis på Lauhanvuoris krön, utom räckhåll för frosten. 

Ruttbeskrivning
Leden är skyltad. Vandra leden motsols. När du lämnar Lauhanvuoris krön kan du först beundra utsikten från utsiktstornet. Från krönet med sin frodiga grandominerade skog vandrar du utför en delvis ganska brant stig mot Lauha stuga. Stigen fortsätter över torra moar innan den på nytt börjar stiga mot Lauhanvuoris krön.

Pirunkierros, 4,5 km rundslinga

Under den snöfria tiden av året, cirka 2 h inklusive pauser.
Lättframkomlig.

Utmed rundslingan Pirunkierros får du bekanta dig med Lauhanvuoris forntida sandstensformationer, fornstränder och myrarnas utveckling.

En bred stig genom tallmon.

Startpunkt 
Adress: Kivijata parkeringsplats, Lauhanvuorentie 603, Isojoki 

Friluftskonstruktioner
Leikkistenkangas skärmskydd, brunn och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Alldeles vid startpunkten hittar du Kivijata, den största djävulsåkern på Lauhanvuori. Utmed leden finns varierande myrnatur och säsongsvåtmarker som påverkas av uppkomsten av grundvatten.

Ruttbeskrivning
Leden är skyltad. Vandra leden medsols. Pirunkierros startar från djävulsåkern Kivijata. Därifrån går leden över jämn momark genom Leikkistenlaakso myrområde och sedan tillbaka till skogen. Leikkistenkangas eldplats passar utmärkt som rastplats. Från skärmskyddet fortsätter stigen över momark tillbaka till Kivijata, där du kan följa stenfältets kant till parkeringsplatsen eller välja en längre led och göra en avstickare ut ur nationalparken för att besöka Aumakallio och Aumakivi. Om du väljer den längre rutten blir också sträckan cirka 1–2 km längre.

Terassikierros, 9 km rundslinga

Under den snöfria tiden av året, cirka 4 h inklusive pauser.
Lättframkomlig.

Rundslingan Terassikierros leder vandraren till de ljusa tallskogarna på Lauhanvuoris övre sluttningar och lanskapet kring den forntida ön.

En kvinna pumpar upp vatten från en brunn.

Startpunkter
Leden har två officiella startpunkter: 
Startpunkt 1, adress: Lauhanvuoris krön/utsiktstorn, Lauhanvuorentie 656, Isojoki 
Startpunkt 2, adress: Spitaalijärvi parkeringsplats, Lauhanvuorentie 639, Isojoki,
i korsningen vid Lauhanvuorentie finns en skylt till Spitaalijärvi.

Friluftskonstruktioner
Spitaalijärvi eldplatser, tältningsområde samt tillgängliga kokskjul och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Strandvallarna, terrasserna, den högst belägna stranden efter istiden samt den storslagna utsikten från Lauhanvuoris krön beskriver bergets urtida utvecklingsskeden. Utsiktstornet på Lauhanvuoris krön är öppet under sommarsäsongen. Nära Lauhanvuoris krön finns en liten potatisodling som ett minne från gångna tider när potatis odlades högt uppe på sluttningarna utom räckhåll för frosten. Spitaalijärvis vatten ansågs förr ha en läkande effekt och fördes till och med till Rysslands furstar.

Ruttbeskrivning
Leden är skyltad. Vandra leden motsols. När du lämnar Lauhanvuoris krön kan du först beundra utsikten från utsiktstornet. Vandra leden motsols. Från Lauhanvuoris krön med sin frodiga grandominerade skog vandrar du utför längs en delvis ganska brant. Leden fortsätter över varierande, torr momark. Vid Spitaalijärvi kan du övernatta, äta din medhavda matsäck och bada, men det finns ingen officiell badstrand i området. Från Spitaalijärvi stiger leden så småningom tillbaka till krönet av Lauhanvuori.

Övriga vandringsleder

En del av nationalparkens leder förenas med leder som underhålls av kommunerna och fortsätter utanför nationalparkens gränser mot korsningen av väg 44 till Kauhajoki och Lauhanvuorentie samt Lauhansarvis naturturismcenter (lauha.fi, på finska) i Sarviluoma by i Isojoki.
I området finns en längre rundslinga, Lauhanvuorirundan, som är 23,2 km lång och delvis underhålls av kommunerna. Lauhanvuorirundan (visitlakeus.fi).

Lederna i området kan också kombineras till en mer än 30 km lång rundslinga runt hela nationalparken, som passar utmärkt för en långvandring på 2–3 dagar. 

Cykelleder

Geobike MTB-led, 35 km rundslinga

Under den snöfria tiden av året, cirka 6 h inklusive pauser.

Leden är lämplig för dig som redan sysslat med terrängcykling en tid. Geobike-leden kombinerar många av de geologiska objekten kring Lauhanvuori. Leden går genom varierande terräng längs stigar, skidspår och sandvägar.

En man och en kvinna cyklar i terrängen.

Startpunkter
Leden har två officiella startpunkter: 
Startpunkt 1 adress: Lauhanvuoris krön/utsiktstorn, Lauhanvuorentie 656, Isojoki (pdf, julkaisut.metsa.fi) 
Startpunkt 2 adress: Lauhansarvis naturturismcenter, Lauhanvuorentie 490, Isojoki (pdf, julkaisut.metsa.fi) 

Friluftskonstruktioner
Kärkikeidas raststuga och torrtoalett, Spitaalijärvi eldplatser, tältningsområde samt tillgängliga kokskjul och torrtoaletter. Kaivolammi eldplats, tältningsområde och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
De speciella formationerna där berggrunden vittrat bort, sandstensformationerna och fornstränderna samt grundvattnet och myrarna är synliga element utmed MTB-leden. Av Lauhanvuoris sevärdheter ligger utsiktstornet på krönet, Spitaalijärvi, Aumakivi och Kivijata utmed leden.

Ruttbeskrivning
Leden har flera startpunkter, men vi rekommenderar att du startar från Lauhanvuoris krön eller Lauhansarvis naturturismcenter. Du kan dela upp leden i två kortare etapper (8 eller 16 km) eller kombinera etapperna till en enda lång led. Åk lederna medsols. Då blir hela sträckan 35 km.

Observera
MTB-leden är i användning endast under den snöfria tiden av året. På vintern är en del av leden skidspår och den underhålls inte heller i övrigt.

Skidleder

På vintern finns det skidspår för klassisk stil i Lauha, där du kan välja mellan 3, 5 och 10 km långa spår. Skidspåren underhålls av Isojoki och Kauhajoki kommuner. Startpunkter för skidlederna finns i korsningen vid väg 44 och Lauhanvuorentie och vid Lauhansarvi (lauha.fi, på finska). På vintern finns det spårkartor uppe på krönet av Lauhanvuori och i turistcentrumen. Nätverket av skidspår är markerat med metallmärken försedda med en skidåkarsymbol. Vårvinterns bärande skare lockar besökare att skida även utanför de preparerade spåren, men då kan det ställvis vara svårt att hitta det markerade skidspåret.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lauhavuoris karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Lauhanvuori


Pdf 1,5 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.