Sevärdheter i Lauhanvuori

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Utsikten från Lauhanvuori torn

På Lauhanvuoris krön ligger ett utsiktstorn, därifrån skogiga utsikter breder ut sig över tiotals kilometer. Vid klart väder är det möjligt att se Kristinestads och Kaskös högsta skorstenar som ligger på 60 - 70 km:s avstånd från tornet.

Lauhanvuoris torn brann på hösten 2002. Det nya tornet öppnades för allmänheten den 11.6.2004.
Tornet är öppet under sommartiden.

Bara stenstränder

Lauhanvuori omringas av forna strandvallar. Den största av dessa, en 800 meter lång fornstrandstenfält kallas för Kivijata. Lauhanvuoris berggrund består av i Finland sällsynt sandsten, som blottas endast på stenstränderna. På övriga Lauha täcks den av morän, torv eller sand.

Under den barmarkstiden är det tillåtet att gå över stenstranden endast längs spången.

Flygfotografi av skogslandskap. I mitten en fornstrand.

Aumakivi

På Lauhanvuoris nedre sluttningar övergår sandstenen i granit. De ståtliga hällarna, som påträffas här och där, är kvarblivna kärnor av det vittrade urberget. Den mest kända av dessa är Aumakivi i nationalparkens sydvästspets. Gammalt folk kallade stenen för Aumakivi p.g.a. dess form (auma=sedesstack, dös).

En stor rund sten i skogen.