Päijänne nationalpark

Höstens sjölandskap. I bakgrunden av sjön reser sig en skogbevuxen ö. Det finns grå moln på himlen.

I Päijänne möter båtförare, paddlare och vandrare fjärdar med sandstränder och Päijänne nationalparks tecknade emblem. Inuti den ovala symbolen finns en silltrut avbildad. Längs emblemets yttre kant löper texten Päijänne kansallispuisto nationalpark.klippor. På Pukkilanharjus naturstig kan man uppleva Insjöfinlands atmosfär även utan båt.  Päijännes rena vatten sköljer öarnas stränder, och fiskgjusens läten ekar över klipporna.

Passar för: På sommaren särskilt lämpligt för båtfolk. Det finns inga tillgängliga service. 

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Insjöfinland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/paijanne