Instruktioner och regler för Päijänne

Päijänne nationalpark har grundats för att skydda den vackra och värdefulla skärgårdsnaturen i Päijänne storsjö. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar.

Båtar vid stranden. På den sandiga stranden finns kanoter.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla 
Flyga drönare
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Päijänne nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, på skidor, med roddbåt och kanot med undantag för områdena med tillträdesförbud:

Slå läger 

Det är endast tillåtet att slå läger på platser som är utmärkta för detta ändamål.

 • Observera att det är tillåtet att slå läger på tältplatserna och vid vindskydden i högst två nätter. Att slå läger på båt i utflyktshamnarna är också tillåtet i högst två nätter.

Ett grönt tunneltält i skogen, i bakgrunden finns en sjö.

Göra upp eld

Det är endast tillåtet att göra upp eld på platser som är utmärkta för detta ändamål. Det är förbjudet att göra upp eld på alla eldplatser i Päijänne nationalpark när det råder varning för terrängbrand. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. 

Lägereld vid sjön. Bakom lägerelden finns bänkar och en snötäckt sjö. Det ligger snö på marken.

Skräpfritt friluftsliv 

Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.  Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Päijänne vattenområden hör inte till nationalparken. Fiske i vattenområdet enligt lagen om fiske: Södra och Mellersta Päijänne fiskeområde (ekpk.fi, på finska), Etelä-Päijänteen yhteislupa-alue (Södra Päijänne samtillståndsområde, kalapaikka.net, på finska) och kalastusrajoitukset.fi (på finska).

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp förutom i områden som berörs av begränsningar

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

På sjöns spegelstilla yta flyter näckrosor med sina vita blomblad och gröna blad.

Cykla

Väg nr 314 från Vääksy till Sysmä går över Pulkkilanharju och är lämplig för cykling. Med cykel kan du också ta dig till eldplatsen och naturtornet i Päijätsalo och till eldplatsen i Höysniemi.

Flyga drönare

Det är tillåtet att flyga drönare där man rör sig, förutsatt att verksamheten inte stör andra människor eller vilda djur. Särskild försiktighet ska iakttas under fåglarnas häckningstid.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Päijänne nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Andra förbjudna aktiviteter i Päijänne nationalpark

 • Att fånga, döda eller ofreda djur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Högsäsong

I nationalparken är rusningen som störst under vackra sommarveckoslut, då det rör sig tiotals båtar och fartyg på området. Kelvenne ö är det huvudsakliga målet för många p.g.a. sina goda ankringsmöjligheter och sin skönhet. På midsommaren kan naturhamnarna vara fyllda med invid varandra ankrade båtar. Båtfolket bör observera att det är tillåtet att slå läger i utflyktshamnen i högst två nätter.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen och varningar (ilmatieteenlaitos.fi).

 • Det lönar sig att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Päijänne nationalpark med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. En del av öarna är steniga och bergiga, men till största del kan vandrare gå i torr moskog. Då man väljer skor är det bra att minnas den sandiga strandterrängen.
 • Det är bra att ha med sig en karta då man rör sig på öarna i nationalparken. Parkens broschyr (pdf, 3,9 Mb, julkaisut.metsa.fi) kan även vara tillräcklig särskilt på de mindre öarna och öar med terrängskyltar. Öarna är i huvudsak små och den största ön Kelvenne är en lång och smal ö som är lättframkomlig. 
 • Päijänne vattenområden hör inte till nationalparken. Fäst särskild uppmärksamhet vid säkerheten då du rör dig på vattnet. Ett sjökort eller motsvarande ska finnas med.
 • Det kan bli blåsigt på sjöområdet, men speciellt i Kelvennes naturhamnar finns det alltid en läsida.
 • I storsjöklimatet är det bra att minnas att vädret kan slå om plötsligt. Ibland blåser en stark nordlig vind från Päijännes största fjärd Tehinselkä som lyfter vågor vid Virmailanselkä öster om Kelvenne. Från Harmoistenlahti söder om Virmaila blåser tidvis en kraftig vind via Kellosalmi till Padasjoenselkäs norra delar.
 • Det finns ingen café- eller butiksservice och inga vattenposter i nationalparken. Det lönar sig att packa med egen vägkost och eget vatten eller skaffa dem från färdens startpunkt.
 • Observera att det inte finns toalettpapper i toaletterna.
 • Friluftslivets ABC:

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.