Instruktioner och regler för Päijänne

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Päijänne

I Päijänne nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt med undantag för eventuella begränsningsdelar
 • att plocka bär och svamp

begränsat

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld på eldplatserna i Päijänne nationalpark. 
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada andra än matsvampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned förstöra friluftsanordningar

Ett grönt tunneltält i skogen, i bakgrunden finns en sjö.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Färdas på vattnet

 • Det kan bli blåsigt på sjöområdet, men speciellt i Kelvennes naturhamnar finns det alltid en läsida.
 • I storsjöklimatet är det bra att minnas att vädret kan slå om plötsligt. Ibland blåser en stark nordlig vind från Päijännes största fjärd Tehinselkä som lyfter vågor vid Virmailanselkä öster om Kelvenne. Från Harmoistenlahti söder om Virmaila blåser tidvis en kraftig vind via Kellosalmi till Padasjoenselkäs norra delar.
 • På insjöområdena har Lahden Järvipelastusyhdistys med räddningsbåtarna P/V Nokkala och P/V Teemu Hiltunen jour. Nödsamtal till det allmänna nödnumret 112.

Båtar vid stranden. På den sandiga stranden finns kanoter.

Utrustning och säkerhet

 • Öarna är tudelade till sin naturtyp. En del av öarna är steniga och bergiga, men till största del kan vandrare gå i torr moskog. Då man väljer skor är det bra att minnas den sandiga strandterrängen.
 • Det finns ingen café- eller butiksservice och inga vattenpunkter i nationalparken. Det lönar sig att packa med egen vägkost och eget vatten eller skaffa dem från färdens startpunkt.
 • Då man rör sig på nationalparkens öar är kartan i gratisbroschyren över parken nästan tillräcklig. Huvudsakligen är öarna små och den största av dem, Kelvenne, är lättframkomlig eftersom den är lång och smal. Då man rör sig på vattnet är det nödvändigt att skaffa ett sjökort eller motsvarande.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC

Högsäsong

 • I nationalparken är rusningen som störst under vackra sommarveckoslut, då det rör sig tiotals båtar och fartyg på området. Kelvenne ö är det huvudsakliga målet för många p.g.a. sina goda ankringsmöjligheter och sin skönhet. På midsommaren kan naturhamnarna vara fyllda med invid varandra ankrade båtar.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer