Kartor över Tiilikkajärvi

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Broschyr över Tiilikkajärvi


Pdf 2,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Övriga kartor


En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tiilikkajärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Terrängkarta Q513, 1:50 000, Lantmäteriverket 2010.
  • Terrängkartorna nummer 3343 08 och 3343 09, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • Friluftskarta Vuokatti ja Kainuun kansallispuistot (Vuokatti och Kajanalands nationalparker), 1:25 000, Karttakeskus 2015.
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2014.