I parkområdet finns 21 km markerade leder. Uiton kierto (7 km) och Autionkierto (3,4 km), som fortsätter från Uiton kierto, är rundslingor, likaså Tiilikan kierto (18 km).

En smal stig leder genom den lätt kuperade tallskogen. Bakom träden skymtar vatten.

Ledernas startpunkter

  • Sammakkotammi informationsställe (Valtimontie 1095, Rautavaara) är ett bra ställe att börja bekanta sig med nationalparken.
  • Det är också lätt att ta sig till lederna från Pohjoisniemi parkeringsplats. Adressen till skogsbilvägen som går till Pohjoisniemi är Kajaanintie 1655, Rautavaara.
  • Det är naturligast att börja Autionkierto-leden från Uittos stuga, men den som kommer från Pohjoisniemi kan också starta från Tiilikanautio torp.
  • Vägen till startpunkten i Pohjoisniemi från stamväg 87 plogas inte om vintrarna, men i korsningsområdet görs plats för några bilar och därifrån kan man skida till parken längs vägen.

""

Det finns flera vandrare på den välvda bron. Träden reflekteras i vattnet och det finns moln på himlen.

Uiton kierto, 7 km rundslinga

Trevlig led runt två små sjöar. I mitten av leden kan du ta en paus vid eldplatsen i hyresstugan. I Uittos stuga kan man tänka tillbaka på flottarnas tid.

Under den snöfria tiden, vandringstid över 3 h.
Relativt lättframkomlig.

Startpunkt

Sammakkotammi informationsställe. Adress: Valtimontie 1095, Rautavaara.

Tiilikkajärvi nationalparks pdf-broschyr (julkaisut.metsa.fi).

Friluftskonstruktioner

På gården till Uittos stuga finns eldplats, brunn, komposttoalett samt en brygga där man kan simma, men i nationalparken finns ingen officiell simstrand. Vattnet från brunnen ska kokas innan det används. Ta med dig eget toalettpapper.

Ledbeskrivning

Den rekommenderade riktningen att ta sig runt leden är medsols runt sjön Sammakkojärvi.

Den första delen av turen ända till Uittos stuga är ganska kuperad. Sjöarna Sammakko- och Autiojärvi samt ån glimtar längs leden. När man närmar sig Uittos stuga måste man korsa två broar med fin utsikt över närliggande landskap. Returen från Uittos stuga sker i en lättframkomlig terräng som huvudsakligen består av spångbelagd myr och torr mo. 

En hängbro över en smal å.

Förbindelse

Från norra delen av leden Uitton kierros lönar det sig att göra en avstickare på 400 m till Venäjänhiekka, där det finns en eldplats, ett tältningsområde samt en komposttoalett. Från Venäjänhiekka finns en förbindelse till leden Tiilikan kierros.

Det rekommenderas att man fortsätter från Uittos stuga längs leden Autionkierros till Tiilikanautio torp som ligger en kilometer bort. Under varma årstider lönar det sig för dem som bekantar sig med Tiilikanautio att i valet av utrustning beakta att man varje år har påträffat huggormar som solar sig i stenruinerna på gården.

""

En roddbåt som är uppdragen på stranden. Vandraren tittar på en låda med instruktioner på sidan för korrekt användning av de korsningsbåtarna.

Tiilikan kierto, 18 km rundslinga

Gå runt hela nationalparken! Nu finns roddbåtar för att korsa Selkäsalmi. Njut av den härliga leden under dagen eller övernatta på de oförglömliga tältningsområdena i Venäjänhiekka eller Koseva.

Man kan gå runt nationalparken under tiden 15.5-30.10 då roddbåtarna är i bruk. Det lönar sig att reservera en dag för rundan.
En ganska utmanande led enligt fart och kraft. Båtarna kräver roddkunnighet.

Startpunkt

Sammakkotammi informationsställe. Adress: Valtimontie 1095, Rautavaara.

En alternativ startpunkt är Pohjoislahti parkeringsplats, varvid man kan välja att vandra antingen 11 km eller 18 km. Adressen till skogsbilvägen som går till Pohjoisniemi är Kajaanintie 1655, Rautavaara.

Tiilikkajärvi nationalparks pdf-broschyr (julkaisut.metsa.fi).

Friluftskonstruktioner

Om man gör en liten avstickare från leden kommer man till Venäjänhiekka, där det finns eldplats och tältningsområde samt komposttoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

I Koseva finns ödestuga, tältningsområde, eldplats och komposttoalett. Även på Pohjoisniemi parkeringsplats, vid Koirakivi eldplats och i Tiilikanautio finns komposttoaletter. Ta med dig eget toalettpapper.

På gården till Uittos stuga finns eldplats, brunn, komposttoalett samt en brygga där man kan simma, men i nationalparken finns ingen officiell simstrand. Vattnet från brunnen ska kokas innan det används. Ta med dig eget toalettpapper.

Ledbeskrivning

Den rekommenderade riktningen att ta sig runt leden är medsols.

Från Sammakkotammi informationsställe går man längs Uiton kierto väster om sjön Sammakkojärvi ända till bågbron. Bågbron korsas inte, utan man fortsätter rakt fram till udden Kalmoniemenkärki. Det lönar sig dock att reservera tid för ett besök till det vackra Venäjänhiekka och kanske övernatta på tältningsområdet. På udden Kalmoniemenkärki väntar en båt med vilken man ror över Selkäsalmi till Pohjoisniemi. Leden fortsätter i det vackra åslandskapet via Koseva lilla ödestuga och tältningsområdet till Pohjoisniemi parkeringsplats, varefter leden snart vänder tillbaka och följer den östra stranden av sjön Tiilikka. Genast efter Koirakivi eldplats kommer Tiilikanautio gård, där man måste välja om man ska göra en tilläggslänk (cirka 2,2 km) till Autionkierros eller gå direkt till Uittos stuga, varifrån man återvänder till Sammakkotammi via leden Uiton kierto.

Observera

Under varma årstider lönar det sig för dem som bekantar sig med Tiilikanautio att i valet av utrustning beakta att man har påträffat huggormar som solar sig på gården.

Förbindelse

Från leden finns en förbindelse till Autionkierros.

Sevärt

Uittos stuga och Tiilikanautio torp, och det lönar sig att göra en avstickare till Venäjänhiekka.

""

En gammal timmerbyggnad på gården i naturtillstånd. Bakom torpet finns skog.

Autionkierto, 3,4 km rundslinga

Vandra längs spångarna i myrlandskapet och kom till den stämningsfulla gamla gården i Tiilikanautio. Tiilikanautio torp är alltid öppet.

Under snöfri tid, vandringstid cirka en timme (totalt 2 timmar).
Lättframkomlig terräng.

Startpunkt

Det är naturligast att börja Autionkierto-leden från Uittos stuga, men den som kommer från Pohjoisniemi kan också starta från Tiilikanautio torp. Det är alltså cirka 3,5 km till rundans startpunkt och det lönar sig att reservera cirka en timme för den.

Tiilikkajärvi nationalparks pdf-broschyr (julkaisut.metsa.fi).

Friluftskonstruktioner

På gården till Uittos stuga finns eldplats, brunn, komposttoalett samt en brygga där man kan simma, men i nationalparken finns ingen officiell simstrand. På Tiilikanautio gård finns också en torrtoalett. Vattnet från brunnen ska kokas innan det används. Ta med dig eget toalettpapper.

Ledbeskrivning

Det rekommenderas att man går leden medsols.

Leden är mestadels spångbelagd, eftersom den går i myrlandskap. Vid start från Uittos stuga går leden norrut längs östra stranden av sjön Tiilikka. När man efter en kilometer kommer till skogsbrynet kan man se Tiilikanautio gård på toppen av kullen. Gården är inhägnad, men i närheten av torrtoaletten finns en grind, varifrån den spångbelagda leden fortsätter österut. Efter en kilometer finns en korsning där leden svänger till höger tillbaka till Uittos stuga.

Observera

Under varma årstider lönar det sig för dem som bekantar sig med Tiilikanautio att i valet av utrustning beakta att man har påträffat huggormar som solar sig på gården.

Förbindelse

Från leden finns en förbindelse till lederna Uiton kierto och Tiilikan kierto.

Sevärt

Uittos stuga och Tiilikanautio torp.

En gammal timmerstuga med texten Uitto ovanför dörren. Stugans fönsterluckor i trä är öppna.

""

En kanot ligger förtöjd vid en brygga i förgrunden. I bakgrunden finns en sjö som kantas av skog.

Kanotleder

Det finns inga markerade kanotleder i parken.

Tiilikka är en del av kanotleden Tiilikka - Älänne (70 km) i Nordöstra Savolax. Norra Savolax miljöcentral restaurerade Tiilikanjokis övre lopp på hösten 2002. I samband med iståndsättningen av Tiilikanjoki har strömmen från forsarna dämpats bl.a. genom stenläggning, vilket kräver större uppmärksamhet och försiktighet av dem som paddlar i älven. Från Älänne kan man fortsätta kanotturen via Korpinen och Syväri t.o.m. ända till Saimen, men leden är ytterst krävande p.g.a. stora höjdskillnader.