Leder i Tiilikkajärvi

Friluftsleder och stigar

Det finns 20 km markerade leder på parkens område. Uiton kierto (7 km) är områdets enda rundslinga.

Ledernas startpunkter

 • Sammakkotammi informationspunkt är ett bra ställe att börja utfärden i nationalparken.
 • Det är också lätt att komma ut på lederna från Pohjoisniemi parkeringsplats.
 • Vid båda punkterna finns det informationstavlor med Tiilikkas karta (1:10 000).
 • Det är naturligast att man startar på Autionkierto-leden från Uittos stuga, men den som kommer från Pohjoisniemi kan också starta från Tiilikanautio torp varifrån det finns en förbindelseled till Autionkierto-leden.

En smal stig leder genom den lätt kuperade tallskogen. Bakom träden skymtar vatten.

Rundslingor

 • Uiton kierto, 7 km, är relativt lättframkomlig. Det rekommenderas att man går leden medsols runt Sammakkojärvi. Rundans första avsnitt fram till Uittos stuga består av höjdskillnader orsakade av åslandskapet, så terrängen är rätt krävande. Sammakkojärvi och Autiojärvi samt älven skymtar fram längs rutten. Då man närmar sig Uittos stuga måste man gå över två broar, som har fina utsikter över omnejden. Återvägen från Uittos stuga går genom lättframkomlig terräng, som huvudsakligen består av spångbelagd myr och torr moskog. Det lönar sig att reservera åtminstone 3 timmar för att gå Uiton kierros rundslinga. 
  • I norra delen av Uiton kierros lönar det sig att göra en 400 meters avstickare till Venäjänhiekka, där det finns en eldplats, ett tältningsområde och en toalett. Från Uittos stuga lönar det sig att fortsätta till Tiilikanautio torp, som ligger ca en kilometer längre bort. De som bekantar sig med Tiilikanautio under den varma årstiden bör ta med medel mot ormbett, eftersom det årligen påträffats huggormar som solar sig på gårdsplanens stenruiner.
  • Service: På Uittos stugas gård finns det en eldplats, en brunn, ett komposttoalett samt en brygga, vid vilken man kan bada.
  • Sevärt: Från rundslingan kan man göra en avstickare till Venäjänhiekka och därifrån fortsätta till Tiilikanautio torp.
  • Det finns förbindelse från leden till Autionkierto-leden.

Det finns flera vandrare på den välvda bron. Träden reflekteras i vattnet och det finns moln på himlen.

 • Autionkierto-leden, 3,4 km, går genom lättframkomlig terräng. Leden är till största delen spångbelagd, eftersom den går genom myrlandskap. Det rekommenderas att man går leden medsols. Från Uittos stuga går leden norrut och följer östra stranden av sjön Tiilikka.. Efter en kilometer, när man når skogsbrynet, ser man Tiilikanautio gård uppe på en backe. Gården är inhägnad men i närheten av torrtoaletten finns en grind, där den spångbelagda leden fortsätter österut. Efter en kilometer kommer man till en korsning där man tar av till höger för att komma tillbaka till Uittos stuga.
  • Service: På Uittos stugas gård finns det en eldplats, en brunn, ett komposttoalett samt en brygga, vid vilken man kan bada.
  • Sevärt: Uiton kämppä och Tiilikanautio torp.
  • Det finns förbindelse från leden till Uiton kiertoleden.

Kanotleder

 • Det finns inga markerade kanotleder i parken.
 • Tiilikka är en del av kanotleden Tiilikka - Älänne (70 km) i Nordöstra Savolax. Norra Savolax miljöcentral restaurerade Tiilikanjokis övre lopp på hösten 2002. I samband med iståndsättningen av Tiilikanjoki har strömmen från forsarna dämpats bl.a. genom stenläggning, vilket kräver större uppmärksamhet och försiktighet av dem som paddlar i älven. Från Älänne kan man fortsätta kanotturen via Korpinen och Syväri t.o.m. ända till Saimen, men leden är ytterst krävande p.g.a. stora höjdskillnader. 

En kanot ligger förtöjd vid en brygga i förgrunden. I bakgrunden finns en sjö som kantas av skog.

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tiilikkajärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över utflyktsmål


Pdf-fil 2,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset