Kundtjänst och vägledning

 • Tilläggsinformation från Ukko naturum.
 • Tiilikkajärvi nationalparks guide har inte jour vid Sammakkotammi informationsplats.

Tilläggsinformation för service riktad till skolbarn och dagbarn från Lärarnas sidor (på finska).

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Personer sitter vid en rastplats vid en sandig sjöstrand. I bakgrunden finns barrskog.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Café

Cafe Konkelos (cafekonkelo.com, på finska) caféet finns när Sammakkotammis parkeringsområde. Caféet är öppet från juni till augusti ti-lör 10-17, med reservation för dåligt väder. Plättar, kaffe, fyllda bröd och juice finns att köpa på caféet. Grupper med reservation. Kolla öppettiderna från caféets egna hemsidor.

Eldplatser

Det finns eldplatser vid

 • Sammakkotammi
 • Uitonkämppäs gård
 • Koirakivi samt
 • Koseva och Venäjänhiekka tältningsområden.
 • När varning för terrängbrand råder är det förbjudet att göra upp eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte kaminen i Koseva ödestuga.

Dricksvatten

 • På Uitonkämppäs gård finns det en brunn. Brunnens vatten uppfyller inte kraven för hushållsvatten (07/2021). Den senaste forskningsrapporten visas bredvid brunnen.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns få insamlingsplatser för sopor på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till hem. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Torrtoaletterna inom området fungerar som kompost och vid eldplatserna finns det direktiv angående brännbart avfall.

Två fåglar har blivit ingraverade i dörrens träregel.Toaletter

Komposttoaletterna ligger vid

 • Sammakkotammi informationsplats
 • Uitonkämppä och Tiilikanautios gårdsplan
 • Koirakivi
 • Pohjoisniemi parkeringsområde samt
 • Koseva och Venäjänhiekka tältninsområden.

Ta med dig eget toalettpapper.

En kanot har dragits upp på sandstranden. Paddlaren vilar bredvid kanoten. Stranden avgränsas av skog.

Övernattning

Tältning

I nationalparken finns det två tältningsområden

 • Venäjänhiekka tältningsområde
 • Koseva tälningsområde ligger mitt i Pohjoisniemi. 

Stranden är täckt av orörd snö. På stranden står ett tält som glöder rött i det vita landskapet.

Ödestuga

Koseva ödestugan ligger vid sjön Tiilikkas strand. Ungefär halvvägs ut på den sydvästra stranden av udden Pohjoisniemi, som sträcker sig långt ut i sjön.

Hyresstuga

Två barn gör miner åt fotografen från våningssängarna i en stuga.Hyresstugan Uitonkämppä är avsedd för sommartidabruk för guidade grupper. Den ligger mitt i nationalparken, 3,5 km från Sammakkotammi parkeringsplats.

Bastur

Hyresgäster kan bada bastun i Uitonkämppä.

En eldplats och ett bord med två bänkar. I bakgrunden vid skogskanten kan två byggnader ses.

Tillgängliga tjänster

Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

De närmaste butiker, banker, servicestationer och övrig service ligger i Rautavaara (rautavaara.fi, på finska) centrum, dit det är ca 15 km från Tiilikka.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över utflyktsmål


Pdf-fil 2,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Stugreservationer

Våra stugor för 2018 kan hyras i vår webbutik (eräluvat.fi) fr.o.m. 2.5.2017.