Tiilikanautio stuga

Vid Tiilikanautio bodde det folk fram till början av 1800-talet, efter vilket stället låg öde fram till 1920-talet. Länge trodde man att Tiilikanautio var den berömde gränskaptenen Olli Tiainens barndomshem, men nya rön visar att hans hemort var i Pajujärvi ca 20 km från Tiilikanautio.

En liten stockbyggnad i ett höstlikt landskap.

Nuförtiden är torpet ett sevärdhetsmål öppet för alla. I Tiilikanautio kan man också se gropen efter en blästerugn, i vilken sjömalmen smältes till järn. Läs mera om Tiilikanautio gård.

Inristade märken kan urskiljas på sidan av en sten.Övriga tecken från det förflutna

År 1595 slöts freden i Teusina mellan Sverige och Ryssland. Gränsen gick genom Tiilkkasjön och ännu idag kan man där se ett gammalt gränsröse.

Efter Teusina fred (1595) på 1600-talet spred sig fast befolkning till Rautavaara. I nationalparkens skogar, myrar och stränder kan man se olika tecken på mänsklig aktivitet.

Det finns t.ex. gropar som spår av att man lyft murningssand och törstubbar. På myrarna åter finns det ställen där torvströ har lyfts och torkats.

Även flottningstraditionen syns i Tiilikka

Man började i trakten flotta trävara längs bäckarna på 1870-talet. I södra delen av Sammakkojärvi byggdes en damm. Flottningsarbetarna bodde till att börja med i en jordkorsu (fältskydd), tills Uitonkämppä stuga byggdes år 1946. Flottningen upphörde på 1950-talet, och stugans användning ändrades efter behov.

En gång i tiden rensades Itkonjoki för att underlätta flottningen. Nuförtiden är parkens älvar återställda, (metsa.fi) alltså återförda i det tillstånd de var innan flottningen.

En gammal timmerstuga med texten Uitto ovanför dörren. Stugans fönsterluckor i trä är öppna.

 

Tiilikkajärvi nationalpark

  • Inrättad  1982
  • Areal 72 km²

Tiilikkajärvi nationalparks tecknade emblem. Inuti den ovala symbolen finns ett antal symboler avbildade, bland annat en krona med bokstäver under. Längs emblemets yttre kant löper texten Tiilikkajärvi kansallispuisto nationalpark.

Tiilikkajärvi nationalparks symbol är märken i råsten efter freden i Täyssinä