Historiska sevärdheter

Tiilikanautio stuga

Vid Tiilikanautio bodde det folk fram till början av 1800-talet, efter vilket stället låg öde fram till 1920-talet. Länge trodde man att Tiilikanautio var den berömde gränskaptenen Olli Tiainens barndomshem, men nya rön visar att hans hemort var i Pajujärvi ca 20 km från Tiilikanautio. Nuförtiden är torpet ett sevärdhetsmål öppet för alla. I Tiilikanautio kan man också se gropen efter en blästerugn, i vilken sjömalmen smältes till järn. Läs mera om

Övriga tecken från det förflutna

År 1595 slöts freden i Teusina mellan Sverige och Ryssland. Gränsen gick genom Tiilkkasjön och ännu idag kan man där se ett gammalt gränsröse.

Efter Teusina fred (1595) på 1600-talet spred sig fast befolkning till Rautavaara. I nationalparkens skogar, myrar och stränder kan man se olika tecken på mänsklig aktivitet. Det finns t.ex. gropar som spår av att man lyft murningssand och törstubbar. På myrarna åter finns det ställen där torvströ har lyfts och torkats.

Även flottningstraditionen syns i Tiilikka. Man började i trakten flotta trävara längs bäckarna på 1870-talet. I södra delen av Sammakkojärvi byggdes en damm. Flottningsarbetarna bodde till att börja med i en jordkorsu (fältskydd), tills Uittos stuga byggdes år 1946. Flottningen upphörde på 1950-talet, och stugans användning ändrades efter behov.

En gång i tiden rensades Itkonjoki för att underlätta flottningen. Nuförtiden är parkens älvar återställda, (metsa.fi) alltså återförda i det tillstånd de var innan flottningen.

Tiilikkajärvi nationalpark

  • Inrättad  1982
  • Areal 34 km²

Tiilikkajärvi nationalparks symbol är märken i råsten efter freden i Täyssinä