Ledernas startpunkter

 

Kannuslahti tillgängliga led, 500 m / riktning

Krävande tillgänglig led symbol. Tillgänglig toalett symbol.

Vandringstid 1 h, inget vinterunderhåll
Krävande tillgänglig naturled

Bakom Heretty stuga börjar en jämn och bred skogsstig som leder till Kurkijärvis strand. Väl framme väntar trivsamma Kannuslahti rastplats.

En familj äter vid en lägereld. Ett öppet utomhuskök kan ses i bakgrunden.
 

Startpunkt

Sommarcaféet vid Heretty stuga, Kylämäntie 1335, Kuhmois (pdf 2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

Ledbeskrivning

Ledmarkering: följ skyltarna vid Kannuslahti rastplats

Kannuslahti krävande tillgängliga led börjar från bastuknuten bakom caféet vid Heretty stuga. Leden har hård och ganska jämn yta. Ställvis finns lösa stenar, löv, barr och kottar. På ett ställe rinner det vatten över leden. Leden är minst 120 cm bred längs hela sträckan. På två ställen finns det en sten som får leden att smalna av till en 80 cm bred passage. Längs vägen finns flera backar med en lutning som varierar mellan 9 och 22 %. Den längsta backen är 30 meter lång. På några ställen förekommer sidolutning (5–7 %) på en kort sträcka. Leden går genom barrskog och används även av terrängcyklister. Före bron över Kannuslahti tar man åt vänster i korsningen mot Kannuslahti rastplats.

Friluftskonstruktioner

Vid Kannuslahti finns det tillgängliga kokskjul, eldplats och toalett. Direkt till toalettdörren leder en ramp som har en lutning på 5 %. Toalettstolen har armstöd, men det finns endast fritt utrymme på sitsens vänstra sida sett från dörren. Ta med dig eget toalettpapper. Man kan behöva en egen lampa på toaletten, även dagtid. Vedlidret är inte tillgängligt. Stigen som leder till rastplatsen har en sido- och längdlutning på 5–12 % och några stenar som gör att leden smalnar av och blir 80 cm bred. Bekanta dig med de tillgängliga tjänsterna vid Heretty på sidan om tillgänglighet.

 

Heretty naturstig, 3km rundslinga

Vandringstid 2 h, inget vinterunderhåll
Krävande led: höjdskillnader, stenar och rötter på stigen

Vid Heretty naturstig kan du beundra ett stort flyttblock som vilar på tre små stenar oc äta din matsäck vid Kurkijärvis strand, på idylliska Kannuslahti rastplats.

En vuxen och ett barn undersöker vägskyltar vid en korsning.

Startpunkt

Sommarcaféet vid Heretty stuga, Kylämäntie 1335, Kuhmois (pdf 2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: gröna kvadrater
Färdriktning: motsols

Heretty naturstig börjar bakom caféet, från bastuknuten. Leden går genom kuperad skogsterräng och det finns mycket stenar och rötter på stigen. Den sista kilometern är lättframkomlig. Cirka hundra meter från leden ligger Kannuslahti kokskjul, den perfekta platsen att ta en paus för att äta sin matsäck.

Friluftskonstruktioner

Heretty: sommarcafé, informationsplats, hyrestugor och bastu, brunn, tillgänglig torrtoalett
Kannuslahti: tillgängligt kokskjul, eldplats och torrtoalett
Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Naturstig med åtta informationstavlor (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska), med information om skogsbrukets historia och naturen.

 

Majavapolku, 3,8 km rundslinga

Vandringstid 2 h, inget vinterunderhåll
Lättframkomlig stig

Rundslingan Majavapolku är den lättaste leden i Isojärvi nationalpark. Här får du beundra gamla bäverdammar och njuta av naturen på Isojärvis strand.

Sommrigt sjölandskap, med stenar och lövträd i förgrunden.

Startpunkt

Kaatvuori parkeringsplats, Huhtalantie, Kuhmois (pdf 2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blåa cirklar
Färdriktning: motsols

Majavapolku går längs gamla skogsbilvägar, så den är lättframkomlig. Stigen går runt Kaatvuori och Kettuvuori, vilket innebär att höjdskillnaderna är små. En 250 m lång stig leder från rundslingan till rastplatsen vid Kalalahti. Vid Kalalahti finns ett skärmskydd med eldstad på klippan och en eldplats längre ner.

Friluftskonstruktioner

Kalalahti: skärmskydd, eldplats, torrtoalett
Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

De gamla bäverdammarna vid Kalakorpi.
Isojärvis strandlandskap vid Kalalahti.

Observera

Vid ankomst eller avresa lönar det sig att besöka Huhtala kronoskogstorp med sitt vackra gårdstun.
Tips: Vid Kalalahti finns roddbåtar att hyra (erataival.com, på finska).

 

Hevosenlenkki, 6 km rundslinga

Vandringstid 3 h, inget vinterunderhåll
Krävande led: höjdskillnader, stenar och rötter på stigen

Hevosenlenkki är en rundslinga genom landskapet kring sjöarna Hevosjärvi, Kuorejärvi och Kurkijärvi. Den här leden bjuder på både höjdskilnader och spår av flitiga bävrar.

Lavar i förgrunden. I bakgrunden blickar en besökare ut mot sjön.

 

Startpunkt

Sommarcaféet vid Heretty stuga, Kylämäntie 1335, Kuhmois (pdf 2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blåa romber
Färdriktning: motsols

Heretty stuga var en gång i tiden inkvartering för traktens skogsarbetare och deras starka arbetshästar. Dessa hästar, av rasen finskt kallblod, har fått ge namn åt den sex kilometer långa rundslingan Hevosenlenkki (Hästrundan). Stigen är mycket varierande: ställvis går den längs en gammal skogsväg, ställvis längs en smal, mycket stenig och röttig stig och till slut längs den gamla cykelleden som skogsarbetarna byggde mellan Heretty och Lortikka stugor. Ungefär halvvägs längs leden finns Kuorejärvi skärmskydd, som är en utmärkt rastplats. I slutet av leden lönar det sig också att göra en avstickare till Kannuslahti kokskjul.

En vuxen och ett barn går över en bro.

Friluftskonstruktioner

Heretty: sommarcafé, informationsplats, hyrestugor och bastu, brunn, tillgänglig torrtoalett
Kuorejärvi: skärmskydd, torrtoalett
Kannuslahti: tillgängligt kokskjul, eldplats och torrtoalett
Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Bävarnas byggen vid Hevosjärvi

 

Savottapolku, 10 km rundslinga

Vandringstid 4-5 h, inget vinterunderhåll
Långsam på grund av höjdskillnaderna och de steniga avsnitten, reservera tillräckligt med tid

På Savottapolku rundslinga följer du den gamla cykelleden mellan Heretty och Lortikka stugor i skogsarbetarnas fotspår. Utmed leden får du också bekanta dig med Isojärvis bergslandskap.

Två vandrare sitter på en klippa framför ett skärmskydd vid en sjö.

Startpunkt

Sommarcaféet vid Heretty stuga, Kylämäntie 1335, Kuhmois (pdf 2 Mb, julkaisut.metsa.fi)
Om du övernattar i Lortikka hyresstuga kan du starta din vandring längs Savottapolku därifrån, genom att följa de vita romberna i riktning mot Heretty. Observera att endast personer som har hyrt Lortikka stuga kan köra ända fram till stugan.

Två vandrare sitter på toppen av ett berg och beundrar det öppna skogslandskapet.

RuttbeskrivningRutter är markerade med olika figurer i olika färger på trädstammarna.

Ledmarkering: vita romber
Färdriktning: motsols

Savottapolku rundslinga börjar bakom caféet, från bastuknuten. Den här leden bjuder på höjdskillnader, branta terrängformationer och stenig mark. Leden är markerad i färdriktning motsols, så att den svåraste terrängen kommer under den första hälften av vandringen. Slutet av leden går längs den gamla cykelleden som skogsarbetarna byggde mellan stugorna. Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid för vandringen. Den lämpligaste rastplatsen är skärmskyddet vid Vahterjärvi, ungefär halvvägs på leden.

Tips: Från Vahterjärvi kan du om du så önskar fortsätta längs Jätkän polku, som är markerad med röda trianglar. Då blir den totala sträckan cirka 20 km och vandringstiden 8–10 timmar.

Friluftskonstruktioner

Heretty: sommarcafé, informationsplats, hyrestugor och bastu, brunn, tillgänglig torrtoalett
Vahterjärvi: skärmskydd, torrtoalett
Lortikka: eldplats, torrtoalett, brunn, hyresstuga
Kannuslahti: tilgänglit kokskjul, eldplats och torrtoalett
Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Bävarnas byggen vid Hevosjärvi
Latokuusikkos lund
Leden går i närheten av Lortikka stuga. Stugan var en gång i tiden inkvartering för skogsarbetare. Nuförtiden är den en hyresstuga.

Observera

Vi rekommenderar stadiga kängor.

Två vandrare följer en stig neråt i en brant sluttning.

 

Jätkän polku, 11 km rundslinga

Vandringstid 5 h, inget vinterunderhåll
Långsam på grund av höjdskillnaderna och de steniga avsnitten, 

På rundslingan Jätkän polku vandrar backe upp och backe ner i skogsarpetarnas fotspår, via Lortikka stuga. Längs leden får du också beundra den storslagna sjön Isojärvi, som gett nationalparken sitt namn.

En grupp vandrare går på en stig, tallar växer på de närliggande klipporna.

Startpunkt

Kaatvuori parkeringsplats, Huhtalantie, Kuhmois (pdf 2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: röda trianglar
Färdriktning: motsols

Rundslingan Jätkän polku går genom varierande terräng. Början av leden är lättframkomlig fram till den tidigare skogshuggarstugan vid Lortikka. Numera är stugan en hyresstuga, så kom ihåg att inte gå in på gården om det finns folk i stugan. I södra ändan av Lortikkalampi finns en eldplats och torrtoalett för allmänheten. Från Lortikka till Vahterjärvi och vidare till Kalalahti går leden genom stenig och brant skogsterräng, som är typisk för Isojärvi. Leden är tung att vandra, så se till att du har tillräckligt med tid. Lämpliga rastplatser är i synnerhet Vahterjärvi och Kalalahti skärmskydd.

Tips 1: Vid Kalalahti finns roddbåtar att hyra (erataival.com, på finska).
Tips 2: På vägen ut eller när du återvänder lönar det sig att besöka Huhtala kronoskogstorp med sitt vackra gårdstun.

FriluftskonstruktionerEn mobiltelefon i en hand tar en bild av ett träd som gnagats ner av en bäver.

Lortikka: hyresstuga, eldplats, brunn och torrtoalett
Vahterjärvi: skärmskydd och torrtoalett
Kalalahti: skärmskydd, eldplats, torrtoalett
Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Gamla bäverdammarna vid Kalakorpi.
Isojärvis strandlandskap vid Kalalahti.

Observera

Vi rekommenderar stadiga kängor.

 

Isojärvi mountainbike-led, 16 km rundslinga

Åktid 2-5 h, inget vinterunderhållMer än hälften av leden är lättframkomlig stig eller sandväg. Längs leden finns också tekniskt krävande etapper på grund av höjdskillnader samt stenar och rötter på stigen. Kom ihåg att beakta vädret och dina egna färdigheter. Led cykeln vid behov och kom ihåg att alltid vara redo att väja för fotgängare som rör sig långsammare längs samma stig. Leden lämpar sig inte för vanliga cyklar, utan du behöver en cykel avsedd för terrängåkning. Se upp för bilar de sista tre kilometrarna då du åker på Kylämäntie.

Isojärvi MTB-led ger en utmärkt bild av Isojärvi nationalpark som helhet: här får du åka i skogsarbetarnas fotspår, se gamla skogshuggarstugor, bäverdammar, sjön Isojärvi och vårdbiotopen kring Huhtala torp, där får går på bete.

Ett barn åker mot kameran på en fatbike längs en skogsstig. Vuxna cyklister följer.

Startpunkt

Sommarcaféet vid Heretty stuga, Kylämäntie 1335, Kuhmois (pdf 2 Mb, julkaisut.metsa.fi)
Tips: Om du vill åka vägdelen först, kan du starta från Huhtala eller Kaatvuori parkeringsplats (Huhtalantie, Kuhmoinen).

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: gula romber
Färdriktning: motsols

Isojärvi MTB-led börjar bakom caféet vid Heretty stuga. De första 500 metrarna är grusstigen lättframkomlig, jämn och bred. Ta gärna en paus vid Kannuslahti kokskjul och beundra det vackra landskapet. Från Kannuslahti bro fram till Lortikka är stigen en gammal cykelled som skogshuggarna byggde för hand på 1950-talet. Det handlar ändå inte om en helt vanlig väg, eftersom det finns avsnitt med spångar, branta backar samt stenar och rötter på stigen. Från Lortikka är leden mer lättframkomlig men kuperad. Ta lunchpaus vid Kalalahti skärmskydd i strandlandskapet vid Isojärvi.  Från Kalalahti till Kaatvuori parkeringsplats går leden längs en gammal skogsbilväg och fortsätter sedan längs sandvägen förbi Huhtala kronoskogstorp. Från Huhtalantie viker leden in på den gamla skogsbilvägen genom en fårhage. Du kan ta dig över elstängslet via stättorna i båda ändarna av hagen. Efter fårhagen forsätter du längs den gamla bilvägen och de tre sista kilometrarna rullar du lätt fram längs Kylämäntie. Se upp för bilar på Kylämäntie.

Isojärvi MTB-led, kartbroschyr (pdf 935 kb, julkaisut.metsa.fi, på finska)

FriluftskonstruktionerEtt träd som är mer än halvt genomgnagat av en bäver står fortfarande. I förgrunden finns en fat bike.

Heretty: sommarcafé, informationsplats, hyrestugor och bastu, brunn, tillgänglig torrtoalett
Kannuslahti: tillgängliga kokskjul, eldplats och torrtoalett
Lortikka: hyresstuga, eldplats, brunn och torrtoalett
Kalalahti: skärmskydd, eldplats, torrtoalett
Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Heretty stuga
Stigen mellan Heretty och Lortikka är en gammal cykelled som skogshuggarna byggde på 1950-talet. Vid stigen syns ställvis gropar där skogshuggarna tog material för att jämna ut leden.
Lortikka hyresstuga är en tidigare skogshuggarstuga, där skogsarbetarna var inkvarterade. Kom ihåg att inte gå in på gården om det finns folk i stugan.
Gamla bäverdammarna vid Kalakorpi
Isojärvis strandlandskap vid Kalalahti
Huhtala kronoskogstorp

Observera

I Isojärvi nationalpark är det tillåtet att cykla endast på den markerade cykelleden och vägar.

Trappor har byggts över ett elstängsel. Bredvid trapporna finns det en ramp för cyklar.

 

 

Broschyr över Isojärvi


Pdf 1,8 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.