Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Nationalparkens viktigaste startpunkter för vandringslederna finns vid Herettys och Kalalahtis parkeringsplatser.

Nationalparkens viktigaste startpunkter för vandringslederna finns vid Herettys och Kalalahtis parkeringsplatser. Bild: Maija Mikkola.

Naturstigar

 • Heretty naturstig, 3,5 km, rundar Kannuslahti viken i Kurkijärvi. Längs leden finns skyltar som berättar om skogsanvänd ningens historia. Från stigen går en stickstig till Mäyräniemi (300 m). Leden är klassificerad som normal.
  • Service: Kannuslahti kokskjul ligger 100 m från stigen. Det finns skyltar till eldplatsen.
  • Naturstigens skyltar (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska)
 • Lortikanvuori naturstig, 3 km, ligger i mitten av parken. Leden är klassificerad som krävande på grund av höjdskillnader och stenighet. Lortikanvuori är en begränsningsdel, där det under den snöfria tiden endast är tillåtet att gå längs den markerade stigen.

Naturstigarna är markerade med röd målfärg på träden.

En stig i Puurijärvi-Isosuo nationalpark. Bild: Timo Nieminen

Rundslingor

I nationalparken finns inga leder som markerats som egentliga rundslingor, men parkens markerade leder bildar många slingor av olika längd. Vid turplaneringen och vid själva vandringen lönar det sig att utnyttja webbtjänsten utflyktskarta.fi. Nedan finns några alternativ.

Med Heretty som startpunkt:

 • Heretty - Latokuusikko - Kuorejärvi - Heretty, 7 km. Leden är klassificerad som normal.
 • Heretty - Latokuusikko - Vahterjärvi - Heretty, 10 km. Leden är klassificerad som normal.
  • Service: En eldplats, ett tältningsområde och ett skärmskydd vid Vahterjärvi, en koksjkul vid Kannuslahti.

Sevärt: Herettys stuga, Herettys naturstig, bävrarnas bygge vid Hevosjärvi, Latokuusikkos lund, naturstigen på berget Lortikanvuori, cykelvägen mellan Lortikka och Heretty.

Photo: Pertti Heinonen

Kalalahti parkeringsplats, i ändan av Huhtalavägen, som startpunkt:

 • Kalalahden kierros (Kalalahtirundan), 4,5 km (medsols). Leden går i huvudsak längs en gammal skogsbilväg och är därför lättframkomlig.
 • Vahterjärven kierros (Vahterjärvirundan), 11 km (medsols). Ledens svårighet varierar mellan lätt och normal. Den mest krävande delen av leden går från Kalalahti till Vahterjärvi.

Ovan nämnda längsta slingor kan även förenas till en ca 20 km lång slinga: Heretty – Latokuusikko- Vahterjärvi – Kalalahti – Lortikka – Heretty.

Lederna är markerade med blått.

Cykelleder

Stigen mellan Heretty och Lortikka stugor byggdes och jämnades på 1950-talet för cykelbruk. Stigen är 4 km lång, och duger fortfarande till mountain biking. Med Lortikka skogsbilväg kommer man tillbaka till Heretty. Länken blir så sammanlagt 10 km.

På utfärd med barnvagn

Stigen från Heretty till Kannuslahti kokskjul (500 m) är framkomlig med barnvagn.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 4,3 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!