Leder i Isojärvi

Ledernas startpunkter

Heretty naturstig, 3km rundslinga

Naturstig. Vandring. Sommarcafé. Brunn. Hyresstuga. Tillgänglig kokskjul. Tillgänglig eldplats. Tillgänglig torrtoalett. Parkerin. 

Vandringstid 2 h, inget vinterunderhåll
Höjdskillnader och steniga avsnitt på stigen

Vid Heretty naturstig kan du beundra ett stort flyttblock som vilar på tre små stenar oc äta din matsäck vid Kurkijärvis strand, på idylliska Kannuslahti rastplats.

Startpunkt

Sommarcaféet vid Heretty stuga, Kylämäntie 1335, Kuhmoinen (julkaisut.metsa.fi)

Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 40.4660' lon: 25° 0.0490' ETRS-TM35FIN N: 6842400 E: 3394310

Friluftskonstruktioner

Heretty: sommarcafé, informationsplats, hyrestugor och bastu, brunn, tillgänglig torrtoalett

Kannuslahti: tillgängligt kokskjul, eldplats och torrtoalett

Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Naturstig med åtta informationstavlor (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska), med information om skogsbrukets historia och naturen.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: gröna kvadrater
Rekommenderad färdriktning: motsols

Heretty naturstig börjar bakom caféet, från bastuknuten. Leden går genom kuperad skogsterräng och stigen är ställvis stenig. Cirka hundra meter från leden ligger Kannuslahti kokskjul, den perfekta platsen att ta en paus för att äta sin matsäck.

Majavapolku, 3,8 km rundslinga

Vandring. Skärmskydd. Eldplats. Hyresbåtar. Torrtoalett. Parkering.

Vandringstid 2 h, inget vinterunderhåll
Lättframkomlig stig

Rundslingan Majavapolku är den lättaste leden i Isojärvi nationalpark. Här får du beundra gamla bäverdammar och njuta av naturen på Isojärvis strand.

Startpunkt

Kaatvuori parkeringsplats, Huhtalantie, Kuhmoinen (julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 42.5820' lon: 24° 56.6280' ETRS-TM35FIN N: 6846430 E: 3391420

Friluftskonstruktioner

Kalalahti: skärmskydd, eldplats, torrtoalett

Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

De ståttliga gamla bäverdammarna vid Kalakorpi.

Isojärvis strandlandskap vid Kalalahti.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blåa cirklar
Rekommenderad färdriktning: motsols

Majavapolku går till största delen längs en gammal skogsbilväg, så den är lättframkomlig. Stigen går runt Kaatvuori och Kettuvuori, vilket innebär att höjdskillnaderna är små. En 250 m lång stig leder från rundslingan till rastplatsen vid Kalalahti. Vid Kalalahti finns ett skärmskydd med eldstad på klippan och en eldplats längre ner.

Tips: Vid Kalalahti finns roddbåtar att hyra (isojarvioutdoors.fi, på finska).

Observera

Vid ankomst eller avresa lönar det sig att besöka Huhtala kronoskogstorp med sitt vackra gårdstun.

Hevosenlenkki, 6 km rundslinga

Vandring. Sommarcafé. Brunn. Hyrestuga. Skärmskydd. Eldplats. Tillgänglig kokskjul. Torrtoalett. Parkering.

Vandringstid 3 h, inget vinterunderhåll
Höjdskillnader och steniga avsnitt på stigen

Hevosenlenkki är en rundslinga genom landskapet kring sjöarna Hevosjärvi, Kuorejärvi och Kurkijärvi. Den här leden bjuder på både höjdskilnader och spår av flitiga bävrar.

Startpunkt

Sommarcaféet vid Heretty stuga, Kylämäntie 1335, Kuhmoinen (julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 40.4660' lon: 25° 0.0490' ETRS-TM35FIN N: 6842400 E: 3394310

Friluftskonstruktioner

Heretty: sommarcafé, informationsplats, hyrestugor och bastu, brunn, tillgänglig torrtoalett

Kuorejärvi: skärmskydd, torrtoalett

Kannuslahti: tillgängligt kokskjul, eldplats och torrtoalett

Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Bävarnas byggen vid Hevosjärvi

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blåa romber
Rekommenderad färdriktning: motsols

Heretty stuga var en gång i tiden inkvartering för traktens skogsarbetare och deras starka arbetshästar. Dessa hästar, av rasen finskt kallblod, har fått ge namn åt den sex kilometer långa rundslingan Hevosenlenkki (Hästrundan). Stigen är mycket varierande: ställvis går den längs en gammal skogsväg, ställvis längs en smal och stenig sig och till slut längs den gamla cykelleden som skogsarbetarna byggde mellan Heretty och Lortikka stugor. Ungefär halvvägs längs leden finns Kuorejärvi skärmskydd, som är en utmärkt rastplats. I slutet av leden lönar det sig också att göra en avstickare till Kannuslahti kokskjul.

Savottapolku, 10 km rundslinga

Vandring. Sommarcafé. Brunn. Hyresstuga. Skärmskydd. Tillgänglig kokskjul. Torrtoalett. Parkering.

Vandringstid 4-5 h, inget vinterunderhåll
Långsam på grund av höjdskillnaderna och de steniga avsnitten, reservera tillräckligt med tid

På Savottapolku rundslinga följer du den gamla cykelleden mellan Heretty och Lortikka stugor i skogsarbetarnas fotspår. Utmed leden får du också bekanta dig med Isojärvis bergslandskap.

Startpunkt

Sommarcaféet vid Heretty stuga, Kylämäntie 1335, Kuhmoinen (julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 40.4660' lon: 25° 0.0490' ETRS-TM35FIN N: 6842400 E: 3394310

Om du övernattar i Lortikka hyresstuga kan du starta din vandring längs Savottapolku därifrån, genom att följa de vita romberna i riktning mot Heretty. Observera att endast personer som har hyrt Lortikka stuga kan köra ända fram till stugan.

Friluftskonstruktioner

Heretty: sommarcafé, informationsplats, hyrestugor och bastu, brunn, tillgänglig torrtoalett

Vahterjärvi: skärmskydd, torrtoalett

Lortikka: eldplats, torrtoalett, hyresstuga

Kannuslahti: tilgänglit kokskjul, eldplats och torrtoalett

Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Bävarnas byggen vid Hevosjärvi

Latokuusikkos lund

Leden går i närheten av Lortikka stuga. Stugan var en gång i tiden inkvartering för skogsarbetare. Nuförtiden är den en hyresstuga.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: vita romber
Rekommenderad färdriktning: motsols

Savottapolku rundslinga börjar bakom caféet, från bastuknuten. Den här leden bjuder på höjdskillnader, branta terrängformationer och stenig mark. Leden är markerad i färdriktning motsols, så att den svåraste terrängen kommer under den första hälften av vandringen. Slutet av leden går längs den gamla cykelleden som skogsarbetarna byggde mellan stugorna. Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid för vandringen. Den lämpligaste rastplatsen är skärmskyddet vid Vahterjärvi, ungefär halvvägs på leden.

Tips: Från Vahterjärvi kan du om du så önskar fortsätta längs Jätkän polku, som är markerad med röda trianglar. Då blir den totala sträckan cirka 20 km och vandringstiden 8–10 timmar.

Observera

Vi rekommenderar stadiga kängor. Ta med dig tillräckligt att dricka, eftersom nationalparkens enda brunn finns vid startpunkten.

Jätkän polku, 11 km rundslinga

Vandring. Skärmskydd. Eldplats. Hyresstuga. Torrtoalett. Hyresbåtar. Parking.

Vandringstid 5 h, inget vinterunderhåll
Långsam på grund av höjdskillnaderna och de steniga avsnitten, 

På rundslingan Jätkän polku vandrar backe upp och backe ner i skogsarpetarnas fotspår, via Lortikka stuga. Längs leden får du också beundra den storslagna sjön Isojärvi, som gett nationalparken sitt namn.

Startpunkt

Kaatvuori parkeringsplats, Huhtalantie, Kuhmoinen (julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 42.5820' lon: 24° 56.6280' ETRS-TM35FIN N: 6846430 E: 3391420

Friluftskonstruktioner

Lortikka: hyresstuga, eldplats och torrtoalett

Vahterjärvi: skärmskydd och torrtoalett

Kalalahti: skärmskydd, eldplats, torrtoalett

Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

De ståtliga gamla bäverdammarna vid Kalakorpi.

Isojärvis strandlandskap vid Kalalahti.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: röda trianglar
Rekommenderad färdriktning: motsols

Rundslingan Jätkän polku går genom varierande terräng. Början av leden är lättframkomlig fram till den tidigare skogshuggarstugan vid Lortikka. Numera är stugan en hyresstuga, så kom ihåg att inte gå in på gården om det finns folk i stugan. I södra ändan av Lortikkalampi finns en eldplats och torrtoalett för allmänheten. Från Lortikka till Vahterjärvi och vidare till Kalalahti går leden genom stenig och brant skogsterräng, som är typisk för Isojärvi. Leden är tung att vandra, så se till att du har tillräckligt med tid. Lämpliga rastplatser är i synnerhet Vahterjärvi och Kalalahti skärmskydd.

Tips 1: Vid Kalalahti finns roddbåtar att hyra (isojarvioutdoors.fi).

Tips 2: På vägen ut eller när du återvänder lönar det sig att besöka Huhtala kronoskogstorp med sitt vackra gårdstun.
 

Observera

Vi rekommenderar stadiga kängor.

Isojärvi MTB-led, 16 km rundslinga

 Vandring. Sommarcafé. Brunn. Hyresstuga. Tillgänglig kokskjul. Eldplats. Skärmskydd. Hyresbåtar. Torrtoalett. Parkering.

Åktid 2-5 h, inget vinterunderhållMer än hälften av leden är lättframkomlig stig eller sandväg. Längs leden finns också tekniskt krävande etapper på grund av höjdskillnader samt stenar och rötter på stigen. Kom ihåg att beakta vädret och dina egna färdigheter. Led cykeln vid behov och kom ihåg att alltid vara redo att väja för fotgängare som rör sig långsammare längs samma stig. Leden lämpar sig inte för vanliga cyklar, utan du behöver en cykel avsedd för terrängåkning. Se upp för bilar de sista tre kilometrarna då du åker på Kylämäntie.

Isojärvi MTB-led ger en utmärkt bild av Isojärvi nationalpark som helhet: här får du åka i skogsarbetarnas fotspår, se gamla skogshuggarstugor, bäverdammar, sjön Isojärvi och vårdbiotopen kring Huhtala torp, där får går på bete.

Startpunkt

Sommarcaféet vid Heretty stuga, Kylämäntie 1335, Kuhmoinen (julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 40.4660' lon: 25° 0.0490' ETRS-TM35FIN N: 6842400 E: 3394310

Tips: Du kan också starta från Huhtala eller Kaatvuori parkeringsplats vid Huhtalantie (Kuhmoinen).

Friluftskonstruktioner

Heretty: sommarcafé, informationsplats, hyrestugor och bastu, brunn, tillgänglig torrtoalett

Kannuslahti: tillgängliga kokskjul, eldplats och torrtoalett

Lortikka: hyresstuga, eldplats och torrtoalett

Kalalahti: skärmskydd, eldplats, torrtoalett

Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Heretty stuga

Stigen mellan Heretty och Lortikka är en gammal cykelled som skogshuggarna byggde på 1950-talet. Vid stigen syns ställvis gropar där skogshuggarna tog material för att jämna ut leden.

Lortikka hyresstuga är en tidigare skogshuggarstuga, där skogsarbetarna var inkvarterade. Kom ihåg att inte gå in på gården om det finns folk i stugan.

De stora gamla bäverdammarna vid Kalakorpi

Isojärvis strandlandskap vid Kalalahti

Huhtala kronoskogstorp

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: gula romber
Rekommenderad färdriktning: motsols

Isojärvi MTB-led börjar bakom caféet vid Heretty stuga. De första 500 metrarna är grusstigen lättframkomlig, jämn och bred. Ta gärna en paus vid Kannuslahti kokskjul och beundra det vackra landskapet. Från Kannuslahti bro fram till Lortikka är stigen en gammal cykelled som skogshuggarna byggde för hand på 1950-talet. Det handlar ändå inte om en helt vanlig väg, eftersom det finns avsnitt med spångar, branta backar samt stenar och rötter på stigen. Från Lortikka är leden mer lättframkomlig men kuperad. Ta lunchpaus vid Kalalahti skärmskydd i strandlandskapet vid Isojärvi.  Från Kalalahti till Kaatvuori parkeringsplats går leden längs en gammal skogsbilväg och fortsätter sedan längs sandvägen förbi Huhtala kronoskogstorp. Från Huhtalantie viker leden in på den gamla skogsbilvägen genom en fårhage. Du kan ta dig över elstängslet via stättorna i båda ändarna av hagen. Efter fårhagen forsätter du längs den gamla bilvägen och de tre sista kilometrarna rullar du lätt fram längs Kylämäntie. Se upp för bilar på Kylämäntie.

Isojärvi MTB-led, kartbroschyr (pdf 935 kb, julkaisut.metsa.fi, på finska)

Observera

I Isojärvi nationalpark är det tillåtet att cykla endast på den markerade cykelleden och vägar. Ta med dig tillräckligt att dricka, eftersom nationalparkens enda brunn finns vid startpunkten.