En vandrare undersöker kartan vid bordet. Det finns en timmerbyddnad bakom.

Kundtjänst

Forststyrelsen

Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15
Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Heretty sommarcafé

Tfn. 044 049 5067 (Vesa) och 044 532 5955 (Minna),
erataival(at)gmail.com

Heretty sommarcafé

 • Öppettider 2023: 
  • I maj från fredag till söndag kl. 11 - 17.
  • I juni, juli och augusti från tisdag till söndag kl. 11-17.
  • I september och october från fredag till söndag kl. 11-17.  
 • I Heretty sommarcafé kan man också hyra roddbåtar, kanoter, kajaker, tjockcyclar, sup-brädor, friluftssutrustning, packrafter och logi.
 • Grupper och måltider mot beställning.
 • Kontakt: erataival(at)gmail.com, 044 049 5067 (Vesa) och 044 532 5955 (Minna)
 • Address: Kylämäntie 1335, Kuhmois
 • Webbsidor: Erätaival (erataival.com (på finska)
 • Läs mer om Heretty stugan och dess historia.
 • Tillgängliga tjänster i Heretty.

En lucka i väggen. Bakom luckan finns köket.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och butiker

Eldplatser och kokskjul

Det finns vandrare med hund vid lägerelden i tillgängligt kokskjulet.

 • Kannuslahti: tillgänglig kokskjul (med skorsten) och separat tillgänglig eldplats
 • Kuorejärvi: eldplats och skärmskydd
 • Vahterjärvi: eldplats och skärmskydd
 • Lortikka: eldplats på södra sidan om tjärnen Lortikkalampi
 • Kalalahti: eldplats och skärmskydd
 • Renusaari: eldplats och skärmskydd
 • På eldplatserna är veden långa stammar eller klyvningar, förutom vid Lortikkas eldplats där färdig ved finns. Det finns en såg och en yxa vid eldplatserna för att hugga ved.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Då varning utfärdats får man endast göra upp eld i Kannuslahti kokskjul. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

En lugn skogsdamm med ett skärmkydd vid stranden.

 

Dricksvatten

 • Det finns två brunnar vid Heretty stuga. Vattnet från den nya borrbrunnen är lämpligt att dricka. Vattnet i den gamla brunnen (nära vägen) bör användas för andra ändamål, till exempel att diska.
 • Vattnet i Lortikkas nya borrbrunn har för mycket fluorid (1,9 mg/l, maxvärde för hushållsvatten 1,5 mg/l, 17.6.2022). Enligt hälsoinspektörens bedömning orsakar det ingen hälsoskada om vattnet används tillfälligt under en kort tid. Dessutom innehåller vattnet mer järn, mangan och färg än vad som rekommenderas för hushållsvatten. Dessa orsakar främst lukt- och smakproblem. Användning av vatten efter eget gottfinnande. Brunnen ligger längs med Lortikantie, cirka 40 meter från hyrestugans parkeringsplats. Det är inte markerat på kartorna ännu.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur. Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. Observera dock att det i Södra Finland och i närheten av bosättning kan finnas källor vars vatten inte är drickbart.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering.
 • Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten. I Heretty finns det en toalett som töms med sugtömning. Dit får man inte lämna matrester, annars orsakar det problem i avfallshanteringen. 
 • Det finns en återvinningsstation i Heretty bakom stallet.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I nationalparken finns det en torrtoalett i samband med varje eldplats samt vid Huhtala parkeringsområdet. Torrtoaletten vid Kannuslahti är tillgänglig. Dessutom finns det en tillgänglig toalett vid Heretty som töms med sugtömning.

Ta med dig eget toalettpapper. Man kan behöva egen lampa på toaletter, även dagtid.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger på tältningsområdena, i skärmskydd och i omedelbara närheten av eldplatser.

 • Tältningsområdena och skärmskyddena finns i Kuorejärvi, Vahterjärvi, Kalalahti och Renusaari. Det finns plats för tält enligt följande: Kuorejärvi 4, Vahterjärvi 10, Kalalahti 10 och Renusaari 4. En hängmatta är en bra alternativ. Kom ihåg att skydda trädens stammar.
 • De andra eldplatserna finns i Kannuslahti och på södra sidan av tjärnen Lortikkalampi. Där finns inga lämpliga platser för tält.

En skärmskydd och eldplats.

Hyresstugor

Husvagnsägare

Man kan övernatta i husbil eller-vagn på Heretty parkeringsplats, som inte har specialservice för husvagnsägare.

Uthyrning av utrustning

Heretty café och andra nationalparkens samarbetspartner hyr ut t.ex. roddbåtar, kanoter, kajaker, tjockcyclar, friluftsutrustning, sup-brädor och packrafter.

Tillgängliga tjänster

Läs mer om Isojärvi tillgängliga tjänster.

Service för båtfarare

Nordväst om Huhtala torp i Nokipohja finns en parkeringsplats och en sjösättningsplats där det är lätt att sjösätta kanoten. I Kalalahti, Renusaari och Nokipohja finns kanotbryggor.

Övrig service i omnejden

Länkipohja (langelmaki.fi, på finska, 14 km) och Kuhmois (kuhmoinen.fi, på finska, 17 km) finns de närmaste bankerna, posterna, hälsocentralerna, apoteken och servicestationerna.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Isojärvis karta i Utflyktskarta.fi.