Service i Isojärvi

Kundtjänst

Forststyrelsen

Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15
sisasuomi(at)metsa.fi

Heretty sommarcafé

Tfn. 044 532 5955 (Minna), 044 049 5067 (Vesa)
erataival(at)gmail.com

​Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Heretty sommarcafé

 • Öppettider 2020:  Från maj till oktober från tisdag till söndag kl. 11-17.
 • I Heretty sommarcafé kan man också hyra roddbåtar, kanoter, packrafter och logi.
 • Grupper mot beställning.
 • Kontakt: 044 532 5955 (Minna), 044 049 5067 (Vesa), erataival(at)gmail.com
 • Hemsida: isojarvioutdoors.fi (på finska)

Butiker

De närmaste butikerna finns i Länkipohja och Kuhmois.

Eldplatser och kokskjul

 • Kannuslahti: kokskjul (med skorsten) och separat eldplats
 • Kuorejärvi: eldplats
 • Vahterjärvi: eldplats
 • Lortikka: eldplats på södra sidan om tjärnen Lortikkalampi
 • Kalalahti: eldplats och
 • Renusaari: eldplats

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Då varning utfärdats får man endast göra upp eld i Kannuslahti kokskjul. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

 

Dricksvatten

 • Brunnen vid Heretty stuga. Enligt undersökning är vattnet drickbart.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur. Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. Observera dock att det i Södra Finland och i närheten av bosättning kan finnas källor vars vatten inte är drickbart.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Det finns en återvinningsstation i Heretty bakom stallet.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I nationalparken finns det en torrtoalett i samband med varje eldplats. Dessutom finns det torrtoaletter vid Herettys och Huhtalas parkeringsplatser.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

I nationalparken är övernattning tillåtet på

 • Kuorejärvi tältningsområden och skärmskydd
 • Vahterjärvi tältningsområden och skärmskydd
 • Kalalahti tältningsområden och skärmskydd
 • Renusaari tältningsområden och skärmskydd

Dessa områden är utrustade med torrtoalett, ved, yxa och en eldplats.

Hyresstugor

Husvagnsägare

Man kan övernatta i husbil eller-vagn på Heretty parkeringsplats, som inte har specialservice för husvagnsägare.

Uthyrning av utrustning

Heretty café och andra nationalparkens samarbetspartner hyr ut roddbåtar, kanoter, kajaker, friluftsutrustning och packrafter.

Service för rörelsehindrade

Det finns en tillgänglig torrtoaled vid Heretty stugan. I Kannuslahti finns det tillgängliga kokskjul och eldplats.

Service för båtfarare

Nordväst om Huhtala torp i Nokipohja finns en parkeringsplats och en sjösättningsplats där det är lätt att sjösätta kanoten. I Kalalahti och Renusaari finns kanotbryggor.

Övrig service i omnejden

Länkipohja (langelmaki.fi, på finska, 14 km) och Kuhmois (kuhmoinen.fi, på finska, 17 km) finns de närmaste bankerna, posterna, hälsocentralerna, apoteken och servicestationerna.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Isojärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över utflyktsmål


Pdf 4,3 Mb (julkaisut.metsa.fi)