Framför en stuga finne en informationstavla. Bänkar och bord finns på gårde, dörren till stugan är öppen.

Kundtjänst

Forststyrelsen

Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15
sisasuomi(at)metsa.fi

Heretty sommarcafé

Tfn. 044 532 5955 (Minna), 044 049 5067 (Vesa)
erataival(at)gmail.com

​Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Heretty sommarcafé

 • Öppettider 2022: 
  • 15.4. - 17.4. från fredag till söndag kl. 11 - 17.
  • 30.4.  - 30.10. från tisdag till söndag kl. 11-17.
  • 1.10. - 31.10. från fredag till söndag kl. 11-17.  
 • I Heretty sommarcafé kan man också hyra roddbåtar, kanoter, kajaker, tjockcyclar, sup-brädor, friluftssutrustning, packrafter och logi.
 • Grupper mot beställning.
 • Kontakt: 044 532 5955 (Minna), 044 049 5067 (Vesa), erataival(at)gmail.com
 • Webbsidor: Isojärvi Outdoors (isojarvioutdoors.fi (på finska)

Butiker

De närmaste butikerna finns i Länkipohja och Kuhmois.

Eldplatser och kokskjul

Det finns vandrare med hund vid lägerelden i tillgängligt kokskjulet.

 • Kannuslahti: kokskjul (med skorsten) och separat eldplats
 • Kuorejärvi: eldplats och skärmskydd
 • Vahterjärvi: eldplats och skärmskydd
 • Lortikka: eldplats på södra sidan om tjärnen Lortikkalampi
 • Kalalahti: eldplats och skärmskydd
 • Renusaari: eldplats och skärmskydd

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Då varning utfärdats får man endast göra upp eld i Kannuslahti kokskjul. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

 

Dricksvatten

 • Det finns två brunnar vid Heretty stuga. Vattnet från den nya brunnen är lämpligt att dricka. Vattnet i den gamla brunnen (nära vägen) har testats och bör användas för andra ändamål, till exempel att diska.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur. Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. Observera dock att det i Södra Finland och i närheten av bosättning kan finnas källor vars vatten inte är drickbart.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Det finns en återvinningsstation i Heretty bakom stallet.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I nationalparken finns det en torrtoalett i samband med varje eldplats. Dessutom finns det torrtoaletter vid Herettys och Huhtalas parkeringsplatser.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger på tältningsområdena, i skärmskydd och i omedelbara närheten av eldplatser.

 • Tältningsområdena och skärmskyddena finns i Kuorejärvi, Vahterjärvi, Kalalahti och Renusaari.
 • De andra eldplatserna finns i Kannuslahti och på södra sidan av tjärnen Lortikkalampi.

 

Hyresstugor

Husvagnsägare

Man kan övernatta i husbil eller-vagn på Heretty parkeringsplats, som inte har specialservice för husvagnsägare.

Uthyrning av utrustning

Heretty café och andra nationalparkens samarbetspartner hyr ut t.ex. roddbåtar, kanoter, kajaker, tjockcyclar, friluftsutrustning, sup-brädor och packrafter.

Tillgängliga tjänster

Det finns en tillgänglig torrtoalett vid Heretty stugan. I Kannuslahti finns det tillgängliga kokskjul och eldplats.

Service för båtfarare

Nordväst om Huhtala torp i Nokipohja finns en parkeringsplats och en sjösättningsplats där det är lätt att sjösätta kanoten. I Kalalahti och Renusaari finns kanotbryggor.

Övrig service i omnejden

Länkipohja (langelmaki.fi, på finska, 14 km) och Kuhmois (kuhmoinen.fi, på finska, 17 km) finns de närmaste bankerna, posterna, hälsocentralerna, apoteken och servicestationerna.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Isojärvis karta i Utflyktskarta.fi.