Isojärvis sevärdheter

9.7.2024
Efterdyningarna av stormen har röjts i Hossa. Alla vandringsleder är öppna och arbetet fortsätter med att röja enskilda träd. Det finns fortfarande nedfallna träd på mtb-leden Sininen saavutus, men även den är framkomlig. Situationen kan förändras när mer information blir tillgänglig.

Heretty skogsarbetarförläggning

Heretty skogsarbetarförläggning byggdes på vintern 1946 – 47 som inkvartering åt skogshuggarna som arbetade på området. Heretty är restaurerat till sitt forna utseende som en museistuga där finns ett sommarcafé och inkvartering. Läs mer om Heretty stuga.

Två vandrare framför en timmerbyggnad.
 

Huhtala torp

Huhtala torp, som ligger i nationalparkens nordvästra del, är ett nationellt sett betydande skyddsobjekt. Förutom huvudbyggnaden finns det kvar tre bodar, en bastu, en sytningsstuga, som användes som logi för far- och morföräldrar samt gäster, och en lada för förvaring av halmströ. I trädgården finns det kvar några gamla trädgårdsarter, bl.a. midsommarrosor och höstastrar. Byggnaderna är låsta, men gårdstunen bjuder på en tidsresa till det förflutna. Läs mer om Huhtala torp och dess historia.

Ängsblommor omger en gammal timmerbyggnad.

Luutsaari fiskepörte

År 1833 byggde ett notfiskelag på åtta hus ett fiskepörte på Luutsaaris södra spets i Isojärvi som bas för höstfisket. Till pörtet kom en man från vart hus som hörde till notlaget för att fånga och salta fisk för vintern, och man dröjde flera veckor där innan sjön frös till.  Männen bodde i pörtet i flera veckor och tog sig hem först då sjön började frysa till. Vid fiskepörtet finns det ännu bevarade en hel del gamla bruksföremål. Fiskepörtet är nuförtiden beläget på nationalparkens mark, men byggnaden hör till stödsförening Luutsaaren Kalapirtin Kannatusyhdistys ry (kalapirtti.fi) , som ansvarar för pörtets underhåll. Fiskepörtet nås bäst från vattnet eller genom att bo i Luutsaaris hyresstuga.

En gammal timmerbyggnad.
 

Lortikka skogsarbetarförläggning

Lortikka skogsarbetarförläggning uppfördes på 1956. Där bodde främst skogshuggare. Det fanns också ett stall vid Lortikka men det användes sparsamt. Till en början gick det ingen väg till Lortikka. Då kom man till stugan över sjön Kurkijärvi och till fots samt längs en cykelstig mellan Heretty och Lortikka, som skogshuggarna med spadar hade jämnat ut. Cykelstigen ingår i dag i nationalparkens vandringsleder och Lortikka stuga fungerar som hyresstuga. Lortikka stuga är lite synlig på vandringsleden som passerar, men vänligen respektera friden för de som hyr stugan och lär känna Lortikka endast genom guidetavlor. Läs mer om skogsanvändningens historia i Isojärvi.

En gammal timmerbyggnad.