Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Isojärvi nationalpark

10.9.2021
Savottapolku och mountainbikestigen är översvämmade. Bävern har dämt bäcken mellan Kuorejärvi och Kurkijärvi. Det finns ett uppskattat vattendjup på 30 cm på båda sidor av bron.

En kåsa på mossa.Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i nationalparken. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer och programtjänster

Uthyrning av utrustning

Matservice

Färdtjänst

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.